Kontaktimateriaaleja koskeva valvontaohje

Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvia materiaaleja ja tarvikkeita koskevat valvontaohjeet on tarkoitettu elintarvikelain mukaisille viranomaisille kontaktimateriaalien vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi, elintarviketurvallisuuden valvontamenettelyjen yhtenäistämiseksi, ja toimijoiden yhdenvertaisen kohtelun edistämiseksi. Näistä ohjeista on hyötyä myös alan toimijoille niiden laatiessa hyvien tuotantotapojen edellyttämää laadunhallintajärjestelmää tai omavalvontasuunnitelmaa.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME