Kontaktimateriaalialan toimipaikkojen rekisteröinti

Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvia materiaaleja ja tarvikkeita (jäljempänä kontaktimateriaaleja) markkinoille saattaville toimijoille on 1.9.2010 voimaan tulleella elintarvikelain (23/2006) muutoksella säädetty velvollisuus ilmoittaa toimipaikastaan ja toiminnastaan sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Viranomaisen on merkittävä nämä tiedot valvontakohderekisteriinsä.

Jos toimijalla on toimintaa useilla paikkakunnilla, on tämän lähetettävä ilmoitus kunkin sijaintikunnan viranomaiselle erikseen.

Elintarvikevalvontaviranomaisten yhteystiedot ovat toimijoiden saatavilla Eviran internet -sivuilta osoitteesta: https://www.evira.fi/tietoa-evirasta/yhteystiedot/kenen-puoleen-kaantya/elintarvikkeet/

 

Rekisteröintiohje löytyy Ohjeet ja lomakkeet -osioista.