Elintarvikekontaktimateriaalien maahantuojien ja jakelijoiden valvontateema 2018-2019

Elintarvikekontaktimateriaalien valvontaverkostossa on ideoitu ja sovittu "Elintarvikekontaktimateriaalien ja tarvikkeiden maahantuojien ja jakelijoiden (tukkukaupat) tarkastukset" -valvontateemasta.

Valvontateema toteutetaan osana säännöllistä elintarvikevalvontaa syyskuun 2018 ja syyskuun 2019 välisenä aikana jolloin kontaktimateriaalitarkastuksiin valitaan valvontakohteiksi maahantuontia ja tukkukauppaa harjoittavia yrityksiä, jos niitä sijaitsee valvontayksiköiden alueella. Tarkastuksessa käytetään apuna Eviran laatimaa tarkastuslomaketta, joka löytyy Eviran nettisivuilta: https://www.evira.fi/globalassets/tietoa-evirasta/lomakkeet-ja-ohjeet2/elintarvikkeet/kontaktimateriaalit/kontaktimateriaalien_maahantuonti_jakelu_tarkastuslomake.docx

Tarkastuksen yhteydessä panostetaan yritysten neuvontaan ja ohjeistetaan miten maahantuotavien elintarvikekontaktimateriaalien turvallisuudesta ja muusta vaatimustenmukaisuudesta voidaan varmistua. Tarkoitus on myös saada kaikki elintarvikekontaktimateriaaleja maahantuovat ja tukkukauppaa harjoittavat yritykset elintarvikevalvonnan rekisteriin.

Erilaisten bambua sisältävien muovisten elintarvikekontaktimateriaalien maahantuonti on ollut kasvussa viimeisen vuoden aikana. Kuluttaja ei näiden tuotteiden kohdalla aina ymmärrä ostavansa muovituotetta, koska niitä markkinoidaan harhaanjohtavasti bambun luoman ympäristöystävällisen ja turvallisen mielikuvan avulla. Sen vuoksi valvontateeman aikana tarkastetaan myös näiden tuotteiden markkinointitapaa ja pakkausmerkintöjä ja ohjeistetaan toimijaa merkitsemään tuotteet siten, ettei kuluttajalle synny väärää mielikuvaa näiden tuotteiden materiaalista.

 

Elintarvikekontaktimateriaalitoiminnaksi katsotaan elintarvikekontaktimateriaalien ja tarvikkeiden valmistajat ja jatkojalostajat, maahantuojat sekä niiden tukkukauppa.

Suomessa elintarvikevalvontaviranomaiset valvovat elintarvikekontaktimateriaalitoimintaa tekemällä näihin yrityksiin säännöllisiä tarkastuksia. Elintarvikekontaktimateriaalien valvontaverkosto on kunnallisten elintarvikevalvojien ja Eviran yhteistyöverkosto, jonka tarkoituksena on antaa vertaistukea valvojille ja toimia kanavana Eviran valvonnan ohjaukselle.  

Elintarvikekontaktimateriaalien valvontamäärät ovat olleet viime vuosina hyvin vähäisiä (vain 11-14 % rekisteröidyistä elintarvikekontaktimateriaalikohteista) ja maahantuojista vain murto-osa on ollut valvonnan kohteena. Elintarvikekontaktimateriaalien maahantuonti on lisääntynyt ja siihen liittyy usein ongelmia mm. näiden tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamisen suhteen.

Maahantuojien ja tukkukauppaa hoitavien jakelijoiden kohdalla on havaittu myös epävarmuutta sen suhteen, mikä on kunkin yrityksen vastuu elintarvikekontaktimateriaalien ja tarvikkeiden turvallisuuden ja muun vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa. On oletettavaa, että kaikki toimijat eivät ole tietoisia siitä, että heidän kuuluu ilmoittaa toiminnastaan paikalliseen elintarvikevalvontaan.

Lisätietoja: Merja Virtanen 029530 4236, merja.virtanen@evira.fi