GMP-asetus (EU) 2023/2006

GMP-asetus koskee kaikkia kontaktimateriaalialan toimijoita valmistajista maahantuojiin ja tukkuihin. Se asettaa toimijalle vaatimuksen laatia kirjallinen laadunhallintajärjestelmä, joka sisältää sekä laadun varmistusmenetelmät että laadunvalvontamenetelmät, hyvien tuotantotapojen varmistamiseksi. Vaatimus vastaa elintarvikealan toimijan omavalvontavelvollisuutta.

Laadunhallintajärjestelmän sisällölle ei ole annettu säädöksessä muita vaatimuksia kuin asetuksen liitteessä olevat säännöt painovärien käytön sekä  kierrätysmuoviprosessin järjestelmään tuomille lisävaatimuksille.

 

Evira on ohjeistanut laadunhallintajärjestelmän sisällöstä kontaktimateriaalien valvontaohjeessa: https://www.evira.fi/globalassets/tietoa-evirasta/lomakkeet-ja-ohjeet/elintarvikkeet/kontaktimateriaalit/eviran_ohje_17018_lop_6_fi.pdf

 

Linkki asetuksen kieliversioihin: (kondolisoitu muutokset sisältävä versio): http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1519732472911&uri=CELEX:02006R2023-20080417