Kierrätysmuoviasetus (EU) 282/2008

Kierrätysmuoviasetus koskee mekaanista muovimateriaalin kierrättämistä, mutta ei koske  

•Kemiallista kierrätystä
•Kierrätysmuovia estokerroksen takana
•Tuotantohylystä tehtyä uusiomuovia

Yrityskohtainen hyväksyntä kierrätysprosesseille – n.140 kierrätysmuoviprosessille on haettu hyväksyntää

Hyväksymisessä huomioidaan

  • Raaka-ainemateriaalin syöttö (karakterisoitu ja kontrolloitu)
  • Prosessin tehokkuus kontaminanttien puhdistamisessa
  • Kierrätysmuovin laadun kontrollointi
  • Kierrätysmuovin käytön olosuhteet

Linkki asetuksen kieliversioihin (kondolisoitu muutokset sisältävä versio): http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1519733055791&uri=CELEX:02008R0282-20151026