Muoviasetus (EU) 10/2011

Muoviasetus sisältää hyväksyttyjen aineiden listan ns. positiivilistan niistä raaka-aineista, monomeereista, lisäaineista, apuaineista ja muista lähtöaineista, joista elintarvikemuovia saa valmistaa (liiteet I ja II).

Positiivilistalla olevista aineista osalle on annettu rajoitukset sen suhteen paljonko niitä saa siirtyä elintarvikkeeseen lopullisesta materiaalista (=SML-raja-arvo). Lisäksi voi olla annettu myös käyttörajoituksia.

Asetus sisältää myös periaatteet muiden kuin hyväksyttyjen aineiden esiintymiselle muovisessa kontaktimateriaalissa.

Eri aineiden kokonaissiirtymälle on asetuksessa annettu raja-arvo 10 mg/dm2 tai 60 mg/kg elintarviketta (pikkulapsille ja imeväisille suunnatut materiaalit ja tarvikkeet).

Asetuksen liitteissä III ja V on ohjeet elintarvikemuovien testaamista varten. Muovisesta elintarvikekontaktimateriaalista on testattava aina kokonaissiirtymä ja rajoituksin sallittujen aineiden ominaissiirtymät.

Muovisten kontaktimateriaalien vaatimustenmukaisuusilmoitukselle on annettu malli asetuksen liitteessä IV. EU-komissio on myös laatinut yksityiskohtaiset ohjeet muovisten elintarvikekontaktimateriaalien vaatimustenmukaisuusilmoituksen sisällöstä eri kaupan vaiheissa.

Linkki asetuksen kieliversioihin: (kondolisoitu muutokset sisältävä versio): http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1519732647532&uri=CELEX:02011R0010-20180208

Linkki asetuksen ohjeiden kieliversioihin: https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/food_contact_materials/related-docs_en