Usein kysyttyä kontaktimateriaaleista

 

1. Mitä vaatimuksia laki asettaa elintarvikepakkauksille ja astioille?

EU:n kehysasetuksen 1935/2004 mukaan päävaatimus on, että elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista eli ns. kontaktimateriaaleista ei saa tavallisissa tai ennakoitavissa käyttöolosuhteissa siirtyä elintarvikkeeseen sellaisia määriä ainesosia, jotka

  • voisivat vaarantaa ihmisen terveyden,
  • aiheuttaa sopimattomia muutoksia elintarvikkeen koostumukseen tai
  • aiheuttaa elintarvikkeen aistinvaraisten ominaisuuksien heikentymistä.

Tämä vaatimus koskee elintarvikepakkausten ja astioiden lisäksi kaikkia muitakin laitteita ja välineitä, jotka ovat suoraan tai välillisesti kosketuksessa elintarvikkeeseen jo sen valmistusprosessin aikana.

2. Mitä vaatimuksia laki asettaa elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuville muoveille?

Elintarvikekäyttöön soveltuvia muoveja saa valmistaa vain hyväksytyistä valmistusaineista ja lisäaineksista, tarvike pitää tutkia kemiallisesti ja aistinvaraisesti sekä todeta käyttötarkoitukseen sopivaksi, As. (EU) Nro 10/2011. Yritysten välisessä kaupassa materiaalilähetyksiin on liitettävä vaatimustenmukaisuusilmoitus (art. 15, 16 ja liite IV).

 

3. Millaisia muovituotteita, esimerkiksi kertakäyttökäsineitä tai pakkauskalvoja, EI saa käyttää elintarvikkeita käsiteltäessä?

Elintarvikkeen kanssa kosketuksessa ei saa käyttää sellaisia muovituotteita, jotka eivät täytä  elintarvikekontaktimateriaaleja koskevan EU-asetuksen 1935/2004 vaatimusten lisäksi EU:n muoviasetuksen 10/2011 vaatimuksia. Elintarvikemuovin valmistuksen raaka-aineina voi käyttää vain muoviasetuksen liitteessä 1 listattuja aineita ja niille asetettuja määrällisiä tai siirtymän raja-arvoja.

Esimerkiksi sellaisia kertakäyttöisiä PVC-muovituotteita (”vinyylimuovit”), jotka sisältävät tiettyjä ftalaatteja (bentsyylibutyyliftalaatti eli BBP, di-isonyyliftalaatti eli DINP ja di-isodekyyliftalaatti eli DIDP) ei saa käyttää käsiteltäessä rasvaisia (yli 0,5 % rasvaa) elintarvikkeita. Tavanomaiset vinyylikäsineet eivät siten sovi yleiskäsineiksi elintarviketyössä. PVC-muovikalvoa, jossa on käytetty näitä em. ftalaatteja, ei myöskään saa käyttää rasvaisten elintarvikkeiden kääreenä. Tällaisissa tuotteissa on muoviasetuksen mukaan oltava käyttöohje ”Ei sovellu kosketukseen rasvaisten elintarvikkeiden kanssa” tai muu vastaava informaatio.

4 . Kapseloitu kalaöljy sulattaa muovimukin. Uskaltaako sitä syödä, onko se vaarallista?

Kuluttajat ovat tehneet kokeiluja valuttamalla kalaöljykapselien sisältöä polystyreenistä (PS) valmistettuun muovimukiin, havainneet ja hämmästyneet, että muki sulaa öljyn vaikutuksesta. Ilmiö on saanut heidät miettimään, onko öljy vaarallista ruoansulatuselimistölle.

Muovimateriaalit ja öljyt ovat 'lähisukulaisia', sillä muovit valmistetaan öljyistä erilaisilla polymerointimenetelmillä. Yksi kemian perussääntöjä on, että 'samanlainen liuottaa samanlaista'. Siitä tässäkin ilmiössä perimmiltään on kyse. Siitä, että öljy on sulattanut muovimukin, ei voi tehdä sellaisia päätelmiä, että se käyttäytyisi vastaavalla tavalla myös ruoansulatuselimistössä!

Muovialan asiantuntijoilta saadun tiedon mukaan polaariset alifaattiset hiilivedyt (joita on esim. kalaöljyissä) voivat liuottaa polystyreeniä, jos niissä on riittävää polaarisuutta, siis ketoni- ja karboksyyliryhmiä (= esteröity öljy). J. Seppälän 'Polymeeriteknologian perusteet' -kirjassa asia sanotaan selvästi: "Polystyreeni kestää vettä, suolaliuoksia, happoja, emäksiä, alifaattisia hiilivetyjä ja alempia alkoholeja, mutta liukenee estereihin, aromaattisiin hiilivetyihin ja kloorattuihin hiilivetyihin".

Aineiden kemiallisista perusominaisuuksista siis johtuu, että tietyntyyppinen (esteröity) kalaöljy sulattaa PS-muovimukin. Esteröityjä kalaöljyjä myydään tavanomaisesti kapselimuodossa. Vaikka ilmiö näyttää hämmästyttävältä, siinä ei ole mitään 'mystiikkaa'!

Kertakäyttöastiat, kuten muutkin astiat ja pakkaukset, suunnitellaan aina tiettyä käyttötarkoitusta ja -olosuhteita varten. Esim. ohut kertakäyttöinen PS-juomamuki on tavanomaisesti tarkoitettu kylmälle tai haalealle vesipitoiselle juomalle - ei öljyn säilyttämiseen. Siihen tarkoitukseen valitaan toinen sopiva materiaali - sellainen, joka kestää öljyä.

5. Voiko muoviastiaa lämmittää mikroaaltouunissa?

Voi, jos astiaan on merkitty, että se kestää mikroaaltouunin. Jos merkintää ei ole, muoviastiaa ei kannata käyttää mikrossa.

6. Liukeneeko mikropopcorn-pakkauksesta jotain haitallisia aineita popcorneihin?

Mikropopcorn-pakkauksissa käytetään perfluorattuja alkyyliyhdisteitä (PFAS) estämään rasvan imeytymistä paperiin ja suojaamaan paperipussia kuumuudelta valmistuksen aikana.  

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSAn mukaan perfluorialkyyliyhdisteiden (PFOS ja PFOA) saanti ravinnon kautta on niin vähäistä, että niiden siedettävän päiväsaannin enimmäismäärät eivät ylity. Eli jos mikropopcornin syöminen on satunnaista, ne ovat kokonaisuuden kannalta vain hyvin vähäinen terveysriski. 

Jos haluaa rajoittaa kemikaalien saantiaan yleensä, popcornit kannattaa valmistaa perinteisellä menetelmällä, teräskattilassa kuumentaen.

 7. Koskevatko ns. keramiikka-asetuksen (KTM asetus 165/2006) vaatimukset lasiastioita?

– Eivät, keramiikka-asetuksen vaatimukset eivät koske lasitavaraa.

8. Kumpi on käyttökelpoisempi ruoanlaitossa, puinen vai muovinen leikkuulauta?

 Ruoanlaitossa on hyvä käyttää helposti puhtaana pidettäviä muovisia leikkuulautoja siten, että kullekin elintarvikeryhmälle on oma leikkuualustansa. Muovilaudat on kätevä pestä puhtaiksi tiskikoneessa, missä lämpötila tehostaa puhdistumista.  Puinen leikkuulauta soveltuu parhaiten kuiville elintarvikkeille kuten esim. leivälle ja muille leipomotuotteille. Yleensä puumateriaali on niin huokoista, että se voi imeä itseensä likaa, vettä ja pesuaineita sekä jäädä pitkäksi aikaa kosteaksi.   Elintarviketeollisuudessa käytetään yksinomaan muovisia leikkuualustoja helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsiteltäessä

9. Onko puisille astioille ja aterimille jotain erityisvaatimuksia?

Puisille kontaktimateriaaleille ei ole erityisvaatimuksia, mutta niitäkin koskee EU:n kehysasetuksen 1935/2004 kontaktimateriaaleile asettamat yleisvaatimukset.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että tarvikkeen valmistajan on itse arvioitava tuotteen turvallisuus. Turvallisuus perustuu käytetyn puumateriaalin (puhdas puu) sekä käsittelyjen ja pinnoitteiden (turvallisuus tunnettava) ominaisuuksiin.

10. Voiko alumiinifoliosta irrota ruokaan alumiinia?

Vain silloin, jos alumiinifoliota käytetään metalliastiassa olevan ruoan suojaamiseen. Tällöin folion ja astian välille syntyy sähköpari, jonka seurauksena alumiini liukenee korroosion takia ruokaan ja folioon tulee reikiä.

Sen sijaan esimerkiksi eväsleipien kääriminen folioon tai keraamisen astian suojaaminen foliolla ei synnytä sähköparia.

Alumiinifoliopakkauksissa on hyvät käyttöohjeet, jotka on syytä lukea ennen folion käyttöä.

 

11. Voiko metallitölkkejä käyttää muotteina ruoanvalmistuksessa?

Metallitölkkejä ei kannata käyttää tavanomaisesta poikkeavalla tavalla.

Kesäkokille esitellään ja on tarjolla mitä erilaisimpia "innokokin" valmistusmenetelmiä, joissa käytetään esim. metallitölkkejä tavanomaisesta poikkeavalla tavalla. Tässä piilee omat vaaransa, sillä niiden painatuksista tai pinnoitteista saattaa siirtyä ruokaan vieraita aineita, jotka voivat olla terveydelle haitallisia.

Vieraiden aineiden saannin välttämiseksi kannatta kaihtaa outoja ruoanvalmistusmenetelmiä ja jättää ne kokeilematta.

12. Voiko vanhoja astioita käyttää?

Kannattaa ensin arvioida astian kunto kriittisesti. On turvallisinta jättää vanhat kolhon näköiset keramiikkakolpakot sekä kuluneet, säröiset ja kolhiintuneet astiat käyttämättä.

Myös uudempien esineiden osalta kannattaa arvioida, soveltuvatko ne ollenkaan elintarvikekäyttöön. Etenkin matkamuistona tuoduista keramiikkakannuista ja -mukeista saattaa liueta lyijyä. Ne tulee pitää vain koriste-esineinä.

13. Voiko glögiä kuumentaa vedenkeittimessä tai alumiinikattilassa?

Vedenkeittimiä tulee käyttää vain veden keittämiseen. Osassa vedenkeittimiä kuparinen lämmitysvastus on näkyvissä, ja hapan glögi voi syövyttää siitä metallia irti. Kupari on ihmiselle tärkeä hivenaine pieninä määrinä, mutta suuret määrät voivat aiheuttaa jopa akuutteja myrkytyksiä. Alumiinista kattilaa ei myöskään pidä käyttää glögin kuumentamiseen, sillä hapan glögi liuottaa alumiinia alumiinikattilasta.

14. Voiko puulevyä käyttää lihan alustana savustusuunissa?

Pohjoismaisia puulajeja pidetään lähtökohtaisesti turvallisina. Jos puulevy ei ole kokopuuta vaan on koostettu liimoista ja on vielä mahdollisesti pinnoitettu, niin mahdollisuus ainesosien siirtymiseen alustasta lihaan on mahdollista ja jopa todennäköistä.

Kannattaa ensin selvittää, onko kyseessä lainkaan kontaktimateriaali ja onko puulevy tarkoitettu em. käyttöön ja kosketukseen elintarvikkeiden kanssa? Lisäksi tulee varmistua, että puulevyä käytetään niille annettuja käyttöolosuhteita koskevien ohjeiden mukaisesti.

15. Kuuluuko paperin/kartongin valmistuksen raaka-ainesellu kontaktimateriaaleihin ja onko sen valmistus kontaktimateriaalialan toimintaa?

Sellun valmistus katsotaan kontaktimateriaalialan toiminnaksi ja sellu kontaktimateriaaliksi (ns. välimateriaaliksi), jos siitä on tarkoitus valmistaa elintarvikkeen kanssa kosketukseen tulevaa paperia/kartonkia. Sen sijaan yksittäisten kemikaalien valmistus ei kuulu kontaktimateriaalialan toimintaan. 

16. Mitä raja-arvoja sellulle käytetään lyijyn, elohopean ja kadmiumin suhteen? Samoja kuin kartongille?

Sellu on ns. välimateriaali, jota koskevat samat säädökset kuin paperia ja kartonkia. Eli käytännössä asetuksen 1935/2004 vaatimusten täyttyminen. Materiaalikohtaista lainsäädäntöä ei tällä hetkellä ole EU-tasolla. Yleensä toimijat perustelevat säädöksen 1935/2004 vaatimusten täyttymisen jollain suosituksella esim. BfR:n suosituksella. Jos toimija antaa vakuutuksen, että sellu täyttää BfR:n suositukset, tulee myös raja-arvot eri tutkimusparametreille hakea sieltä. Suomessa on edelleen voimassa kansallinen raskasmetallisäädös 268/1992 (KTM), joka koskee kaikkia elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvia materiaaleja ja tarvikkeita. Siinä annetaan raja-arvot materiaalien sisältämän lyijyn, kadmiumin, kromin ja nikkelin siirtymälle. Siinä on annettu myös tiukemmat säännöt lasten tarvikkeiden sisältämille raskasmetalleille.

 17. Tuleeko vaatimustenmukaisuustodistuksella kertoa käyttölämpötila, jos viitataan noudatettavan BfR:ää, jossa lämpötila on ilmoitettu.

Kuitumateriaaleille ei ole annettu lainsäädännössä mallia vaatimustenmukaisuutta koskevan asiakirjan sisällöstä. Suomi kuten useat muut EU-maat ovat antaneet kontaktimateriaalialan toimijoille ohjeita siitä, mitä ko. asiakirjassa tulee kertoa. Osalla EU-maista siitä on kansallista lainsäädäntöäkin. Suomen ohjeet on annettu Eviran ohjeessa 17018. Sen perustana on hyvin pitkälti muoviasetuksen liitteen IV mukainen vaatimustenmukaisuusilmoituksen malli. Ohjeen mukaan toimijan pitää ilmoittaa vaatimustenmukaisuutta osoittavissa asiakirjoissa käyttöolosuhteet (elintarviketyypit, käyttölämpötila ja –aika), joihin materiaali tai tarvike soveltuu. Tämä on erittäin tärkeää, koska tieto ko. asiasta on vain materiaalin valmistajalla ja seuraavalla toimijalla (esim. elintarvikealan toimija, joka käyttää materiaalia) ei välttämättä ole tietoa ko. suosituksesta ja mistä sen voi saada asian tarkastaakseen.

Ohjeita paperi ja kartonkituotteiden vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on lisäksi annettu mm. Pohjoismaisena viranomaisyhteistyönä tehdyssä ”Paper and board – Food contact materials” julkaisussa.

 18. Tuleeko sellusta tutkia dioksidi?

Koska materialikohtaista EU- tai kansallista lainsäädäntöä ei ole kuitumateriaaleille, ei myöskään välttämättömistä tutkimuksista ole säädetty. Pohjoismaisena yhteistyönä tehty Paper and Board suosituksen mukaan dioksiinien testaus vaaditaan vain alkuainekloorilla valkaistulle paperille ja kartongille, jolloin raja-arvona voidaan käyttää 120 pg TEQ/1 kg elintarviketta tai elintarvikesimulanttia.

19.Tuleeko selluvalmistajan ilmoittaa viranomaisille häiriötilanteista?

Kontaktimateriaalialan toimijoilla pitää olla ohjeet toimintansa häiriötilanteiden ja tuotteiden takaisinvedon varalta osana GMP-asetuksen 2023/2006 mukaista laadunhallintajärjestelmää aivan samoin kuin elintarvikealan toimijoilla tulee olla vastaavat ohjeet osana omavalvontaansa. Sellaisista häiriötilanteista, joilla voi olla vaikutusta kuluttajien turvallisuuden vaarantumiseen, tulee ilmoittaa valvovalle elintarvikeviranomaiselle. Tärkeää on varmistaa, että tiedottaminen tapahtuu koko toimitusketjussa sellunvalmistajalta paperin- tai kartongin valmistajalle, mahdolliselle jatkojalostajalle ja esim. pakkauksen käyttäjälle.