Sivutuotteet

Elintarvikealan toimija vastaa toiminnassaan syntyvien sivutuotteiden asianmukaisesta käsittelystä siten, että elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus voidaan taata. Sivutuotteet ja niistä johdetut tuotteet on luokiteltava, kerättävä, kuljetettava, varastoitava, esikäsiteltävä, hävitettävä, saatettava markkinoille, vietävä, kauttakuljetettava ja käytettävä sivutuoteasetuksen määräysten mukaisesti.

Sivutuotteisiin luetaan kuuluviksi muun muassa elintarvikelain mukaan hyväksytyssä laitoksessa syntyvät eläimen osat, joita ei käytetä elintarvikkeena, sekä kaupan entiset eläimistä saadut elintarvikkeet ja kansainvälinen ruokajäte.

Lisää aiheesta palvelussamme