Kansainvälisestä liikenteestä peräisin oleva ruokajäte

Kansainvälisesti toimivista liikennevälineistä peräisin oleva ruokajäte kuuluu sivutuoteasetuksen  (EY N:o 1069/2009) soveltamisen piiriin.

Lisätietoja kansainvälisestä ruokajätteestä