Elintarvikkeiden tuotekohtaisia vaatimuksia

Eräistä elintarvikkeista on annettu tuotekohtaisia säädöksiä joko EU-tasolla tai kansallisesti. Niissä säädetään tuotteiden koostumuksesta sekä erityisistä pakkausmerkinnöistä, jotka on tehtävä sen lisäksi, mitä yleisissä merkintäsäädöksissä säädetään.

Eräistä elintarvikkeista annettavat pakkausmerkintätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella (264/2012) kumottiin eräitä kansallisia ja tuotekohtaisia säädöksiä. Kumotut säädökset koskevat kananmunia ja muita linnunmunia, lihaa ja lihatuotteita, makkaraa, jäätelöä, juustoa, mehuja ja tiettyjä vastaavia valmisteita sekä ruokaperunan ja ruokasienten kaupan pitämistä. Asetukseen sisällytettiin eräitä merkintävaatimuksia, joiden säilyttämistä kansallisessa lainsäädännössä pidetään edelleen perusteltuna. Eri tuoteryhmiin liittyvää tietoa ja merkintävaatimuksia löytyy kohdasta Elintarvikeryhmät.

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME