FLEP - elintarvikevalvojien yhteistyöryhmä Euroopassa

FLEP (Food Law Enforcement Practitioners) on epämuodollinen elintarvikevalvojista koostuva ryhmä, jonka tarkoituksena on lisätä valvontaviranomaisten yhteistyötä ja heidän keskinäistä luottamustaan eri maiden elintarvikevalvontaan. FLEP perustettiin vuonna 1989 Roomassa pidetyn EEC:n elintarvikesymposiumin aloitteesta.

Kerran kahdeksassa kuukaudessa kokoontuva FLEP-forum jakaa tutkimustietoa ja keskustelee eri maiden valvontakäytännöistä.

Tutkimustiedon jakamisen ohella FLEP myös antaa kirjallisesti neuvoja EU-komissiolle elintarvikevalvonnan alueella. FLEP toimittaa komissiolle myös ehdotuksensa vuosittain toteutettavista valvontaohjelmista.

FLEP on asiantuntija lainsäädännön toimeenpanon eri alueilla. Tarkempia tietoja FLEPin kokemuksista, ohjeista ja asiantuntijoiden näkemyksistä voi lukea FLEPin kotisivuilta.

Lisätietoja: ylitarkastaja Arja Kaiponen, Elintarviketurvallisuusvirasto, sähköposti: Arja.Kaiponen at-merkki.gif evira.fi

Lisää aiheesta muualla verkossa