Lihantarkastus

Lihantarkastuksella pyritään siihen, että kulutukseen tuleva liha ja lihaa sisältävät valmisteet olisivat turvallisia ja elintarvikehygieenisen laatunsa puolesta moitteettomia.

Yleiseen kulutukseen tarkoitettu koti- ja riistaeläinten liha on tarkastettava. Lihantarkastukseen kuuluu teuraseläimestä ennakkoon teurastamolle lähetettävien nk. elintarvikeketjutietojen tarkistus, ennen teurastusta elävälle eläimelle tehtävä ante mortem -tarkastus sekä teurastuksen jälkeen tehtävä post mortem -tarkastus. Lihantarkastuksen suorittaa Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran, aluehallintoviraston tai kunnan tarkastuseläinlääkäri, joka valvoo teurastamossa lihan turvallisuutta, eläinten hyvinvointia ja alkuperää, sivutuotteiden käsittelyä sekä laboratorionäytteiden ottoa ja tuloksia. Eläimet teurastetaan ja liha tarkastetaan hyväksytyssä teurastamossa, poroteurastamossa tai pienteurastamossa. Luonnonvarainen riista voidaan tarkastaa hyväksytyssä riistankäsittelylaitoksessa tai teurastamossa, pienteurastamossa tai poroteurastamossa, joka on hyväksytty luonnonvaraisen riistan teurastukseen.

Ahvenanmaalla sijaitsevien teurastamoiden valvonnasta vastaa Ahvenanmaan maakuntahallitus.

 

Lisää aiheesta palvelussamme

Lisää aiheesta muualla verkossa