Arviointikäynnin suorittaminen

Pitopaikkaan tehtävällä arviointikäynnillä arvioidaan valvotuille pito-olosuhteille asetettujen vaatimusten täyttymistä pitopaikassa. Arviointi pohjautuu trikiiniasetukseen ja Eviran ohjeeseen 16042/1 ”Valvottujen pito-olosuhteiden vaatimukset sikojen trikiinitutkimusten vähentämiseksi”. Ohjeessa kerrotaan, mitä vaatimuksia lainsäädännössä on asetettu valvotuille pito-olosuhteille ja mitä nämä vaatimukset Eviran käsityksen mukaan käytännössä tarkoittavat.

Arviointi suoritetaan haastattelemalla toimijaa, tarkastamalla asiakirjoja sekä tarkastamalla sikala sen sisä- ja ulkopuolella. Jotta sikala ja sen rakenteen voidaan tarkastaa ulkopuolelta, aivan rakennuksen ympärillä ei saa olla paksuja lumikinoksia tai muita näköesteitä.

Arvioija täyttää Arviointikäynnillä tehtyjen havaintojen perusteella arviointilomakkeen sikojen valvottujen pito-olosuhteiden vaatimusten täyttymisestä. Sellaisten kohtien osalta, joissa on valittu vastausvaihtoehto ”Ei”, kirjoitetaan lisätietoja -kohtaan tarkempi kuvaus epäkohdasta. Jos korkeintaan 3 km etäisyydellä pitopaikasta on kaatopaikka, lisätietoja -kohtaan kirjoitetaan lyhyt kuvaus tilanteesta ja paikallisista olosuhteista. Täytetty ja allekirjoitettu lomake toimitetaan Eviran elintarvikehygieniayksikköön. Evira tekee päätöksen pitopaikan virallisesta tunnustamisesta tai tunnustamatta jättämisestä. Tämän jälkeen päätös toimitetaan hakijalle.

 

Lisää aiheesta palvelussamme

Lisää aiheesta muualla verkossa