Mitä valvottujen pito-olosuhteiden tunnustaminen edellyttää toimijalta

Evira tunnustaa pitopaikat hakemuksen perusteella.Tunnustaminen on maksullista (tuntiveloitus valtion maksuperusteasetuksen mukaisesti). Maksun suuruus määräytyy hakemuksen käsittelyyn ja arviointikäynnin suorittamiseen käytetyn ajan perusteella. Arviointi ja tunnustaminen ovat pitopaikkakohtaiset.

Hakiessaan valvottujen pito-olosuhteiden virallista tunnustamista toimija sitoutuu noudattamaan valvottujen pito-olosuhteiden vaatimuksia. Toimija on velvollinen ilmoittamaan Eviraan (elintarvikehygieniayksikkö), jos jokin valvotuille pito-olosuhteille asetetuista vaatimuksista ei pitopaikan osalta enää täyty. Lisäksi hakijan yhteystiedot tulee pitää ajan tasalla.

Toimija sitoutuu myös ilmoittamaan pitopaikasta lähtevien sikojen vastaanottajalle (toiselle toimijalle tai teurastamoon), täyttyvätkö valvottujen pito-olosuhteiden vaatimukset pitopaikassa edelleen. Tämän ilmoituksen perusteella sikojen vastaanottaja saa ajankohtaisen tiedon siitä, ovatko siat peräisin valvotuista pito-olosuhteista (luettelo pitopaikoista Eviran kotisivuilla päivittyy viiveellä). Teurastamoon asiasta ilmoitetaan osana elintarvikeketjutietoja. Muulle toimijalle ilmoitus voidaan tehdä esim. eläinten myyntiä koskevien asiakirjojen yhteyteen tehtävällä vapaamuotoisella merkinnällä.

Jos Evira antaa kielteisen päätöksen, jonka mukaan pitopaikkaa ei tunnusteta valvottuja pito-olosuhteita noudattavaksi pitopaikaksi, toimijan antamat sitoumukset raukeavat (pitopaikkaa ei ole virallisesti tunnustettu eikä toimijan niin ollen tarvitse noudattaa tunnustamisen ehtona olevia vaatimuksia).

Evira pitää julkista rekisteriä virallisesti tunnustetuista pitopaikoista. Luetteloa pitopaikoista, joissa on virallisesti tunnustetut valvotut pito-olosuhteet, pidetään nähtävillä Eviran kotisivuilla. Luettelon julkaiseminen on tarpeen, jotta muut toimijat, teurastamot ja tarkastuseläinlääkärit voivat varmistua siitä, onko pitopaikassa virallisesti tunnustetut valvotut pito-olosuhteet.

Toimijan tulee noudattaa valvottujen pito-olosuhteiden vaatimuksia siitä alkaen, kun hän hakee virallista tunnustamista. Kun pitopaikka on virallisesti tunnustettu, katsotaan pitopaikassa sillä hetkellä olevien sikojen olevan peräisin valvotuista pito-olosuhteista. Jos pitopaikassa on sellaisia sikoja, jotka ovat elämänsä aikana oleskelleet ulkona, pitopaikan virallinen tunnustaminen voidaan tehdä vasta sitten, kun tällaisia sikoja ei enää ole pitopaikassa.

 

Lisää aiheesta palvelussamme

Lisää aiheesta muualla verkossa