Tunnustamisen peruuttaminen tai oma-aloitteinen luopuminen tunnustamisesta

Evira voi peruuttaa pitopaikan tunnustamisen, jos tunnustamisen edellytykset eivät enää täyty.

Jos valvottujen pito-olosuhteiden vaatimusten toteutumisessa on puutteita tai tapahtuu tilapäinen poikkeamatilanne (jonka vuoksi siat ovat voineet altistua trikiinitartunnalle), Evira arvioi tilannetta tapauskohtaisesti ja mahdollisista toimenpiteistä päätetään tapauskohtaisen riskinarvioinnin perusteella.

Jos toimija haluaa luopua pitopaikan valvottujen pito-olosuhteiden virallisesta tunnustamisesta, hän voi pyytää Evirasta tunnustamisen peruuttamista.

 

Lisää aiheesta palvelusamme

Lisää aiheesta muualla verkossa