Valvotut pito-olosuhteet - mitä ja miksi

Teurastamisen jälkeen tehtäviä trikiinitutkimuksia voidaan vähentää tai ne voidaan lopettaa kokonaan sellaisten sikojen osalta, jotka ovat peräisin virallisesti tunnustetuista valvotuista pito-olosuhteista. Kaikki muut teurastetut siat (ja muut trikiinien isäntälajit) tutkitaan edelleen trikiinien varalta. Virallisen tunnustamisen hakeminen on vapaaehtoista.

Yksittäisten pitopaikkojen lisäksi valvottujen pito-olosuhteiden virallista tunnustamista voivat hakea myös pitopaikkojen ryhmät (ns. lokerot). Ryhmän on osoitettava, että jokainen ryhmään kuuluva pitopaikka täyttää valvotuille pito-olosuhteille asetetut vaatimukset.

EU:n trikiiniasetuksessa on esitetty vaatimukset, jotka toimijan tulee täyttää, jotta sikojen pitopaikka voidaan tunnustaa virallisesti valvottuja pito-olosuhteita noudattavaksi pitopaikaksi (komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1375). Eviran ohjeessa 16042/1 ”Valvottujen pito-olosuhteiden vaatimukset sikojen trikiinitutkimusten vähentämiseksi” kerrotaan, miten näitä vaatimuksia Eviran käsityksen mukaan tulisi käytännössä tulkita.

Valvotuilla pito-olosuhteilla tarkoitetaan trikiiniasetuksen (komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 2015/1375) 1 artiklan 2 kohdassa määriteltyjä valvottuja pito-olosuhteita.

 

Lisää aiheesta palvelussamme

Lisää aiheesta muualla verkossa