Valvottujen pito-olosuhteiden virallisen tunnustamisen hakeminen

  1. Tutustu valvottujen pito-olosuhteiden vaatimuksiin. Eviran ohjeessa 16042/1 ”Valvottujen pito-olosuhteiden vaatimukset sikojen trikiinitutkimusten vähentämiseksi” kerrotaan, mitä vaatimuksia lainsäädännössä on asetettu valvotuille pito-olosuhteille ja miten näitä vaatimuksia tulisi käytännössä tulkita.
  2. Täytä ja lähetä hakemus sikojen valvottujen pito-olosuhteiden viralliseksi tunnustamiseksi Eviraan (lähetysosoite hakemuslomakkeessa).  Muista allekirjoittaa myös sähköisesti täytetty lomake.
  3. Pitopaikkaan tehdään arviointikäynti, jolla arvioidaan valvottujen pito-olosuhteiden vaatimusten täyttymistä. Arviointikäynnin ajankohtaan liittyen Evirasta otetaan yhteyttä hakijaan.
  4. Evira tekee päätöksen tunnustamisesta tai tunnustamatta jättämisestä. Päätös lähetetään hakijalle.

 

Lisää aiheesta palvelussamme

Lisää aiheesta muualla verkossa