Fysikaalinen turvallisuus

Fysikaaliset vaaratekijät voivat saastuttaa elintarvikkeen mekaanisesti. Fysikaalisia vaaratekijöitä voivat olla elintarvikkeissa esiintyvät paljaalla silmällä nähtävät vierasesineet, joita ovat esimerkiksi

  • pöly, lika, multa
  • kivet, napit, naulat, puun- ja metallinpalaset jne.
  • hiukset, laastarit, tupakan tumpit jne.
  • kuolleet hyönteiset ja muut tuhoeläimet sekä niiden jätökset jne.
  • elintarvikkeen valmistukseen käytettävistä laitteista irronneet osat, pakkausmateriaalin palaset jne.
  • muut elintarvikkeeseen kuulumattomat esineet.

Vierasesineiden pääsyä elintarvikkeisiin voidaan estää siten, että pidetään huolta työympäristön puhtaudesta ja laitteiden huollosta, noudatetaan siistejä työtapoja ja ehkäistään tuhoeläinten pääsyä elintarvikehuoneistoon.