Kemiallinen turvallisuus

Kemialliset vaaratekijät voivat olla elintarvikkeen luonnollisia yhdisteitä, elintarvikkeeseen tarkoituksella lisättyjä lisäaineita tai elintarvikkeeseen vahingossa joutuneita vierasaineita. Lisäaineet lisätään elintarvikkeeseen tarkoituksella, ja niillä on jokin haluttu teknologinen vaikutus. Vieraat aineet joutuvat elintarvikkeeseen pääasiassa vahingossa, muutamia poikkeuksia, esimerkiksi torjunta-aineita, lukuun ottamatta.

Terveydelle haitallisten lisäaineiden tai lisäainemäärien käyttöä ehkäistään lisäaineita koskevin määräyksin. Sen sijaan vierasaineiden hallinta on hankalampaa. On mahdollista, että vierasaineet voivat aiheuttaa terveydellisiä haittavaikutuksia ja tehdä elintarvikkeesta ravinnoksi kelpaamattoman. Eräille elintarvikkeissa esiintyville vieraille aineille on kuitenkin asetettu enimmäismäärät, joiden noudattamista viranomaiset valvovat. Elintarvikkeessa ei saa olla vierasta ainetta siinä määrin, että elintarviketta on sen vuoksi pidettävä terveydelle vahingollisena taikka muutoin ihmisravinnoksi kelpaamattomana tai sopimattomana.

Elintarvikkeisiin liittyviä kemiallisia vaaratekijöitä voivat olla

  • elintarvikkeen luontaiset myrkyt
  • homemyrkyt eli mykotoksiinit
  • lisäaineet
  • PAH-yhdisteet
  • ympäristömyrkyt
  • torjunta-ainejäämät
  • eläinlääkejäämät
  • elintarvikepakkauksesta siirtyneet kemikaalit.

Kemiallisen riskin arviointi perustuu altistuslaskelmien keskiarvoihin, jolloin pitoisuustietojen ja ruoankulutuksen arvioinnin kautta määritetään todennäköinen laadullinen ja määrällinen saanti. Altistuslaskelmien perusteella kemiallinen riski on yleensä pieni. Ainoastaan erityisryhmillä, kuten pienillä lapsilla, voi lisäaineiden tai vierasaineiden saanti poiketa huomattavastikin keskiarvosta.

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

Lisää tietoa elintarvikkeiden luontaisista myrkyistä löytyy Eviran internet sivuilta Elintarvikkeet -osiosta kohdasta Elintarvikevaarat 

© Elintarviketurvallisuusvirasto