Ruokamyrkytysepidemioiden raportointi

Lisää tietoa elintarvike- ja vesivälitteisten ruokamyrkytysepidemioiden ilmoittamisesta ja raportoinnista löytyy Sähköisen asioinnin sivulta.