Kasvisten salmonellaprojekti 2010-2011

Projektin toteutus

Salmonellan esiintymistä Suomessa myytävissä kasviksissa tutkittiin valtakunnallisessa projektissa ”Salmonellan esiintyminen kasviksissa” 2010 - 2011. Kunnat ottivat kahden vuoden aikana projektinäytteitä omilla alueillaan ja raportoivat tulokset Eviraan sähköisellä lomakkeella.

Näytteitä otettiin vähittäismyynnistä, kuten vähittäismyymälöistä, tori- tai muusta ulkomyynnistä, kahviloista, laitos- tai keskuskeittiöistä, tarjoilukeittiöistä, pitopalveluista ja suurista yleisötilaisuuksista. Näytteitä otettiin kotimaisista ja muista EU:n jäsenvaltioista peräisin olevista sekä kolmansista maista tuoduista salaateista, tuoreista yrteistä ja iduista. Näytteet tutkittiin viranomaisnäytteinä Eviran viranomaistutkimuksia tekemään hyväksymissä laboratorioissa, joiden elintarviketutkimusten salmonellamenetelmä oli akkreditoitu.

Projektin suunnittelusta ja raportoinnista vastasi Evira. .

Projektin tulokset

Projektissa otettiin näytteitä yhteensä 1107 kappaletta. Yhdestäkään näytteestä ei todettu salmonellaa.

Näytteitä otettiin erityyppisistä kasviksista seuraavasti:

Tuote

Määrä (n)

Määrä (%)

Salaatti

963

87

Tuore yrtti

84

8

Idut

60

5

Kaikki yhteensä

1107

100

 

Kasvisten alkuperämaat:

Alkuperämaa

Määrä (n)

Määrä (%)

Suomi

801

70

Espanja

142

12

Ruotsi

84

7

Italia

38

3

Alankomaat

26

2

Muu maa

35

3

Ei tiedossa

22

2

Kaikki yhteensä

1148*

100

*Jos salaatissa oli useampia raaka-aineita, ne on merkitty yksitellen taulukkoon, joten alkuperämaiden yhteenlaskettu määrä on suurempi kuin näytteiden määrä.

Yhteenveto

Hanke oli onnistunut ja laajuudessaan ainutlaatuinen. Näytteenottoon osallistui kuntia eri puolilta Suomea. Kiitos projektin onnistumisesta kuuluu kunnille, joiden runsaan osallistumisen ansiosta saatiin kokoon sellainen määrä näytteitä, joita ei ole millään muulla tavalla aikaisemmin saatu.

Lisätietoja

Lisätietoja projektista ja sen tuloksista saa Eviran hygieniayksiköstä:
Ylitarkastaja Annika Pihlajasaari, 040 3516 884, annika.pihlajasaari at-merkki.gif : 1 kB evira.fi