Kasvisvarastojen olosuhdekartoitus 2012

asvisvarastojen olosuhdekartoitus (EVO –hanke 2012)

Valtakunnallisen elintarvikevalvontaohjelman (EVO) 2011-2014 liitteeseen 1 Ohjelmakauden hankkeet kuuluu myös hanke Kasvisvarastojen olosuhdekartoitus, joka on suunniteltu toteutettavan vuonna 2012 kuntien elintarvikevalvonnan toimesta. Hankkeen tarkoituksena on selvittää kasvisten hygieniaan vaikuttavia seikkoja kasvisten varastoinnissa. Koska Suomessa on hyvin vähän tietoa kasvisvarastoista ja niissä vallitsevista olosuhteista, on tärkeää toteuttaa mahdollisimman laaja kartoitus, jotta kasvisvarastoihin liittyvistä ongelmista saataisiin tietoa kattavasti.

Hanke on tarkoitus toteuttaa kuntien elintarvikevalvontaviranomaisten tekemien kasvisvarastojen tarkastusten avulla. Kuntien elintarvikevalvontaviranomaisia pyydetään toteuttamaan hanketta omalla alueellaan ja raportoimaan tulokset Eviraan.

Hankkeeseen liittyvä aineisto (ohjekirje ja tarkastuslomake täyttöohjeineen):

 

Ruotsinkielinen materiaali lisätään tälle sivulle maaliskuussa 2012.

Lisätietoja hankkeesta antaa ylitarkastaja Emilia Savolainen, Elintarvikehygieniayksikkö, emilia.savolainen at-merkki.gif : 1Kb evira.fi, p. 040 1966475.