Lisäainevalvonnan opastavat tarkastukset (EVO-hanke 2012)

Lisäainevalvonnan opastavat tarkastukset – perehdytystä lisäainevalvontaan

Opastavien lisäainetarkastusten yhteenvetoraportti, (pdf)

Vuoden 2011 EVO-hankkeessa Evira antoi uusia lisäaine-, aromi- ja entsyymiasetuksia ja niiden valvontaohjetta koskevaa koulutusta valvontaviranomaisille aluehallintovirastojen työnohjauspäivillä. Vuoden 2012 hankkeessa koulutusta jatketaan opastavina tarkastuksina lisäaineita-, aromeja ja entsyymejä valmistaviin ja maahantuoviin yrityksiin sekä niitä käyttäviin elintarviketuotantolaitoksiin.

Hanketta varten Evira on resurssoinut ½ vuodeksi ylimääräisen henkilön tekemään lisäaine-, aromi-, ja entsyymitarkastuksia yhdessä valvontayksiköiden elintarvike- ja terveystarkastajien kanssa ja antamaan samalla lisäaineiden, aromien ja entsyymien vaatimustenmukaisuuteen liittyvää opastusta. Evira haluaa tällä helpottaa valvontaohjeen käyttöönottoa kunnissa sekä varmistaa, että lisäaineiden, aromien ja entsyymien valvonta on yhdenmukaista ja osa normaalia elintarvikevalvontaa kaikissa valvontayksiköissä.

Tarkastuksia tehdään kaikkien aluehallintovirastojen valvontayksiköissä. Aluehallintovirastoja pyydetään varaamaan aikaa tarkastusten suunnitteluun (valvontayksiköiden ja yritysten valinta sekä tarkastusten aikataulutus) ja osallistumiseen osaan niistä yhdessä valvontayksiköiden tarkastajien ja Eviran projektihenkilön kanssa.


Lisätietoja: Kirsi-Helena Kanninen, kirsi-helena.kanninen@evira.fi, p. 040 489 3346


LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME