PAH -yhdisteet savustetuissa kalastustuotteissa ja lihavalmisteissa

Yhteenvetoraportti: PAH-yhdisteet savustetuissa kalastustuotteissa ja lihavalmisteissa, (pdf)

Evira toteutti vuonna 2012 yhdessä aluehallintoviranomaisten ja kunnallisten elintarvikevalvontayksiköiden kanssa hankkeen ”PAH-yhdisteet savustetuissa kalastustuotteissa ja lihavalmisteissa”. Hankkeen päätavoitteena oli tehostaa savustettujen tuotteiden valvontaa ja tuoda uutta kiristyvää lainsäädäntöä paremmin sekä elintarvikealan toimijoiden että valvojien tietoisuuteen.

Savustusmenetelmän valinta ja savustuskäytännöt vaikuttavat merkittävästi lopputuotteen PAH-pitoisuuksiin. PAH-yhdisteitä syntyy epätäydellisen palamisen seurauksena ja ne kulkeutuvat savussa pienhiukkasten mukana. Savustusmenetelmiä voidaan käytännössä muuttaa suhteellisen yksinkertaisin keinoin turvallisemmiksi ja estää PAH-yhdisteiden kertyminen elintarvikkeisiin. Näitä keinoja ovat mm. savustuslaitteen puhtaudesta huolehtiminen, elintarvikkeen sijainti savunlähteeseen nähden, savustusmenetelmän valinta sekä elintarvikkeen savustuksen jälkeinen käsittely.


Lisätietoja hankkeesta:
Ylitarkastaja Marika Jestoi, p. 040 487 7798,  pahvalvontahanke @ evira.fi

Lisää tietoa PAH-yhdisteistä https://www.evira.fi/yhteiset/vierasaineet/tietoa-vierasaineista/pah-yhdisteet/

 

PAH -hankkeen ohjeet ja lomakkeet