Projekti salmonella ja listeria juustoviipaleissa 2015–2016

Vuosina 2015–2016 toteutetaan valtakunnallinen ruokamyrkytystä aiheuttaviin patogeeneihin liittyvä projektihanke ”Salmonellat ja Listeria monocytogenes viipaloiduissa juustoissa”. Projektissa kartoitetaan L. monocytogenes ja Salmonella sp.
-bakteerin esiintymistä pakatuissa viipaloiduissa juustoissa. Viipaloituja juustoja myydään ja tarjoillaan yleisesti ja saatavilla on sekä koti- että ulkomaisia tuotteita. Valmistusprosessiin kuuluva viipalointi lisää tuotteen jälkisaastumisen riskiä.

Listerian osalta käynnistyvä projekti on jatkoa aikaisemmalle sellaisenaan syötävien tuotteiden (liha- ja kalatuotteet, juustot) listeriakartoitukselle vuonna 2010 sekä vuosina 2012–2014 toteutetulle listeriaprojektille, jossa tutkittiin lihaleikkeleitä. Projektien tarkoituksena on selvittää, onko näillä elintarvikkeilla roolia kotimaisten listeriatartuntojen lähteinä.

Salmonellan suhteen käynnistyvä projekti on jatkoa vuosien 2010–2011 aikana toteutetulle projektille, jossa tutkittiin salmonellan esiintymistä kasviksissa. Näillä projekteilla kerätään tietoa saantiarviointeihin, joiden pohjalta tuotetaan mm. kokonaisarvio elintarvikkeiden salmonellariskistä Suomessa. Saanti- ja riskinarviointia varten on tärkeää osoittaa myös tuoteryhmät, jotka eivät ole merkityksellisiä tartuntalähteitä.

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran elintarvikevalvontaviranomaisille suunnatussa ohjeessa 10502/1 ”Elintarvikkeiden mikrobiologinen näytteenotto ja analyysit” suositellaan valvontaviranomaisten näytteenoton suuntaamista hyvin suunniteltuihin patogeeniprojekteihin.

Kuntien elintarvikevalvontayksiköitä pyydetään toteuttamaan projektia omalla alueellaan ja raportoimaan tulokset Eviraan. Evira vastaa projektin suunnittelusta ja valtakunnallisesta raportoinnista. Evira ei vastaa näytteenottoon, analyyseihin eikä kuntien raportointiin liittyvistä kustannuksista. Näytteenottojakso alkaa heinäkuussa  2015 ja jatkuu ainakin vuoden 2016 loppuun asti. Kunta voi toteuttaa projektia osaltaan myös tätä lyhyemmän ajan. Jokainen yksittäinenkin tulos tuo arvokasta tietoa projektiin.

Näytteitä otetaan tasaisesti näytteenottojakson aikana. Näytteeksi otetaan vähittäismyynnistä kotimaisia ja ulkomaisia pakattuja viipaloituja juustoja

Yksittäispakatut sulatejuustoviipaleet eivät kuulu projektiin. Jokaisesta näytteestä kerätään liitteenä olevan näytteenotto- ja raportointilomakkeen tiedot.

Oikeassa sarakkeessa linkkeinä ovat Eviran valmistelemat yksityiskohtaiset ohjeet valvontaviranomaisille näytteenotosta ja viranomaistutkimuksia tekemään hyväksytyille laboratorioille näytteiden analysoinnista. Projektiin liittyvät valmiit tutkimustulokset ja näytteisiin liittyvät taustatiedot pyydetään toimittamaan Eviraan projektia varten avatulla sähköisellä webropol -raportointilomakkeella  https://www.webropolsurveys.com/S/06F2E7000606A01A.par. Jokaisesta tuotenäytteestä täytetään oma lomakkeensa. Raportointia toivotaan tehtävän sitä mukaa, kun tuloksia valmistuu. Kaikki tulokset pyydetään raportoimaan viimeistään helmikuun 2017 loppuun mennessä.

Valvontaviranomaisia pyydetään varmistamaan, että tutkiva laboratorio lähettää eristetyt L. monocytogenes- ja salmonellakannat Eviraan jatkotutkimuksia varten.

Jos näytteestä todetaan L. monocytogenes tai salmonella, näytteen ottanutta valvontaviranomaista pyydetään ilmoittamaan asiasta tuotteen valmistuspaikan valvontaviranomaiselle. Jos kyseessä on ulkomailla valmistettu tuote, pyydämme ilmoittamaan positiivisesta tuloksesta Eviraan HYGInyhteinen /files/images/at-merkki-kapea.gif : 0Kb   evira.fi.

Projekti päättyy vuoden 2016 lopussa ja viimeisimmätkin tulokset pyydetään raportoimaan Eviraan helmikuun 2017 loppuun mennessä.

Lisätietoa antavat: Elina Leinonen, elina.leinonen /files/images/at-merkki-kapea.gif : 0Kb  evira.fi, puh. 050 373 2074; Annika Pihlajasaari, annika.pihlajasaari /files/images/at-merkki-kapea.gif : 0Kb  evira.fi, puh. 040 351 6884.

 

Lisää aiheesta verkkopalvelussamme