Ravitsemusväitteiden valvontahanke

Ravitsemusväitteiden valvontahanke - Vuoden 2010 EVO-hanke


Ravitsemusväitteiden valvontahankkeen yhteenvetoraportti, (pdf)

Ravitsemusväitteiden valvonta käynnistyy. Vuonna 2010 aloitetaan ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen (1924/2006) valvonta toteuttamalla elintarvikevalvontaohjelman (EVO) mukainen ravitsemusväitteiden valvontahanke. Hankkeen valvontaosuus suoritetaan kunnissa touko-syyskuussa 2010.

Hankkeen tavoitteena on

  • käynnistää ravitsemusväitteiden omavalvonta
  • yhtenäistää ravitsemusväitteiden valvontaa Suomessa
  • poistaa käytöstä hyväksymättömät ravitsemusväitteet

Evira on valmistellut valvontaviranomaisten käyttöön hankkeen valvontaohjeen ja -lomakkeen. Nämä löytyvät oikeanpuoleisesta palstasta. Ohjeen tarkoituksena on selventää ravitsemusväitteiden käyttöön liittyvää lainsäädäntöä, antaa ohjeita väiteasetuksen soveltamiseen ja kuvata ravitsemusväitteiden valvontahanke. Ohjeistus tullaan kääntämään myös ruotsiksi.

Kuntien elintarvikevalvontayksiköitä pyydetään toteuttamaan EVO-hanketta omalla alueellaan. Kuntia kehotetaan neuvottelemaan aluehallintoviraston kanssa valittavista valvontakohteista.

Lisätietoa ravitsemusväitteiden valvontahankkeesta:
Ylitarkastaja Marjo Misikangas, puh. 029 5304283, marjo.misikangas@evira.fi

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME