Elintarvikealan neuvontaa uudistetaan

KärkihankeleimaEvirassa on aloitettu hanke, jolla pyritään tunnistamaan elintarvikealan pk-yrittäjille parhaat ja toimivimmat neuvontakanavat ja -tavat ja uudistamaan viranomaisneuvontaa sen mukaisesti.

Hankkeessa jaetaan myös esimerkkejä hyvistä käytännön ratkaisuista ja tehdään elintarvikealan yrittäjille tukimateriaalia. Tukimateriaalin tarkoitus on helpottaa

  • yrityksen perustamista
  • yrityksen toimintaan ja tuotteisiin liittyvien keskeisten vaatimusten hahmottamista
  • toiminnan erityisten riskikohtien tunnistamista ja riskinhallintaa.

Lisäksi järjestetään paikallisia neuvontatilaisuuksia, työpajoja tai koulutuksia ja kehitetään viranomaisten keskinäistä neuvontaa ja tiedon jakamista.

Toimivia neuvontatapoja hahmotetaan hankkeessa neljän pilottiryhmän avulla

  • ravintolat 
  • leikkaamot, jauhelihaa valmistavat laitokset, raakalihavalmisteita valmistavat laitokset
  • alkutuotannon yhteydessä tapahtuva myynti ja tarjoilu sekä pienimuotoinen kasvikunnan tuotteiden jalostus
  • maahanmuuttajataustaiset/etniset ryhmät.

Apuasi tarvitaan!

Toivomme elintarvikealan yrittäjien, valvonnan, sekä neuvonta- ja koulutusjärjestöjen osallistuvan hankkeeseen aktiivisesti. Lopputulokseen voi vaikuttaa esimerkiksi vastaamalla hankkeessa tehtäviin kyselyihin, antamalla palautetta myöhemmin avattavista internet-sivuista tai lähettämällä meille sähköpostia.

Jos haluat tietoa hankkeen etenemisestä, ilmoittaudu hankkeen sähköpostituslistalle: pk-neuvonta@evira.fi

 

Lisätietoja hankkeesta antavat Tiina Läikkö-Roto, Pirjo Korpela ja Marjo Ruusunen. Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen pk-neuvonta@evira.fi

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME