Elintarvikevalvontaviranomaiset panostavat elintarvikevalvonnan yhtenäistämiseen vuosina 2016 ja 2017

Aluehallintovirastot ja Evira vierailivat noin 40 %:ssa elintarvikevalvontayksiköistä vuonna 2016. Kussakin yksikössä keskusteltiin paikallisista valvontakäytännöistä ja valvonnan riskiperusteisuudesta. Lisäksi seurattiin vähintään yhtä paikallisen valvonnan tekemää tarkastusta. Käyntejä jatketaan myös vuonna 2017.

Tarkoituksena on arvioida, miten Eviran elintarvikevalvontaohjeet ja erityisesti Oiva-järjestelmä on otettu käyttöön valvonnassa ja mitä muutostarpeita ohjeissa mahdollisesti on. Lisäksi kerätään tietoa valvonnan lisäohjauksen tarpeista, jotta valvonnan riskiperusteisuutta ja yhtenäisyyttä voidaan jatkossa entisestään lisätä. 

Toivomme yritysten suhtautuvan positiivisesti siihen, että aluehallintovirastojen ja Eviran edustajat ovat mukana joillakin paikallisvalvonnan tekemillä tarkastuksilla vuosina 2016 ja 2017. 

Lisätietoja: Tiina Läikkö-Roto (tiina.laikko(at)evira.fi).