Hätäteurastettavien ja terveiden nautojen elävänä tarkastus videokuvan perusteella

Evira on käynnistänyt kokeiluhankkeen, jonka tavoitteena on tutkia videokuvan käyttökelpoisuutta naudan elävänä tarkastuksessa (ns. ante mortem -tarkastus). Kokeiluhankkeessa ovat olleet mukana HKScan Outokumpu, Atria Kauhajoki, Sastamalan Teurastamo Oy, Polvijärven Liha-Aitta Oy, Koivikon Lähiliha Oy ja Vainion Teurastamo Oy. Videon perusteella tehtävä elävänä tarkastus voisi tulevaisuudessa helpottaa loukkaantuneiden nautojen hätäteurastusta ja parantaa lihantarkastuspalveluiden saatavuutta. Eläimen omistaja tai muu henkilö kuvaisi hätäteurastettavan eläimen esimerkiksi älypuhelimella ja lähettäisi videon Eviran tarkastuseläinlääkärille arvioitavaksi. Loukkaantuneen naudan hätäteurastus voitaisiin aloittaa tilallisen toimesta nykyistä nopeammin ja naudan odotusaika lyhenisi.

 

Kokeiluhankkeeseen pyrittiin saamaan yhteensä vähintään kaksikymmentä nautaa, jotka olisivat joko hätäteurastettavia tai terveitä nautoja ja jotka olisivat menossa teurastettaviksi. Naudat kuvattiin tilalla omistajan tai muun henkilön toimesta, jonka jälkeen videotiedosto lähetettiin erillisten ohjeiden mukaisesti Eviran tarkastuseläinlääkärille arvioitavaksi. Kokeiluhankkeen aikana naudoille tehtiin videokuvauksen lisäksi tavanomainen ante mortem -tarkastus tilalla (hätäteurastus) tai teurastamolla (normaaliteurastus). Voimassa olevan lainsäädännön mukaan hätäteurastettaville naudoille ante mortem -tarkastuksen tekee kunnaneläinlääkäri alkuperätilalla ennen hätäteurastusta ja terveen naudan ante mortem -tarkastuksen tekee Eviran tarkastuseläinlääkäri teurastamolla. Hätäteurastuksen jälkeen eläin toimitettiin teurastamoon loppuun teurastettavaksi. Hankkeessa verrataan perinteisen ja videon välityksellä tehdyn tarkastuksen tuloksia toisiinsa.

 

Koekuvattavia nautoja tarvittiin, jotta videotarkastuksen luotettavuus ja mahdollisuus muuttaa hätäteurastettavien nautojen ante mortem -tarkastusta koskevaa lainsäädäntöä pystytään arvioimaan. Eläinten vastaanottaminen hankkeeseen päättyi toukokuussa 2017. Evira korvasi hankkeeseen osallistuneiden hätäteurastettavien ja teurastamossa loppuun teurastettavien nautojen ante mortem -tarkastuksista aiheutuneet kulut eläinten omistajille. Lisäksi hankkeeseen osallistuvien hätäteurastettavien ja teurastamossa loppuun teurastettavien eläinten omistajille maksettiin 150 € + alv suuruinen palkkio.

 

Eläinten vastaanottaminen hankkeeseen on päättynyt 31.5.2017.

 

Alla on kokeiluun liittyvää ohjeistusta sekä mallivideoita videokuvauksen avuksi. Videossa piti näkyä kaikki mallivideossa sekä erillisessä ohjeessa mainitut asiat. 

Mallivideo: hätäteurastus

Katso video Youtubessa

Mallivideo: terve nauta

 Katso video Youtubessa

 

Tarvittaessa lisätietoja hankkeesta antaa Leena Oivanen (leena.oivanen@evira.fi).