Hätäteurastettavien ja terveiden nautojen elävänä tarkastus videokuvan perusteella

Evira on käynnistänyt kokeiluhankkeen, jonka tavoitteena on tutkia videokuvan käyttökelpoisuutta naudan elävänä tarkastuksessa (ns. ante mortem -tarkastus). Kokeiluhankkeessa ovat mukana HKScan Outokumpu, Atria Kauhajoki, Sastamalan Teurastamo Oy, Polvijärven Liha-Aitta Oy, Koivikon Lähiliha Oy ja Vainion Teurastamo Oy. Videon perusteella tehtävä elävänä tarkastus voisi tulevaisuudessa helpottaa loukkaantuneiden nautojen hätäteurastusta ja parantaa lihantarkastuspalveluiden saatavuutta. Eläimen omistaja tai muu henkilö kuvaisi hätäteurastettavan eläimen esimerkiksi älypuhelimella ja lähettäisi videon Eviran tarkastuseläinlääkärille arvioitavaksi. Loukkaantuneen naudan hätäteurastus voitaisiin aloittaa tilallisen toimesta nykyistä nopeammin ja naudan odotusaika lyhenisi.

 

Kokeiluhankkeeseen tarvitaan yhteensä vähintään kaksikymmentä nautaa, jotka voivat olla joko hätäteurastettavia tai terveitä nautoja ja jotka ovat menossa teurastettaviksi. Naudat kuvataan tilalla omistajan tai muun henkilön toimesta, jonka jälkeen videotiedosto lähetetään erillisten ohjeiden mukaisesti Eviran tarkastuseläinlääkärille arvioitavaksi. Kokeiluhankkeen aikana naudoille on tehtävä videokuvauksen lisäksi tavanomainen ante mortem -tarkastus tilalla (hätäteurastus) tai teurastamolla (normaaliteurastus). Voimassa olevan lainsäädännön mukaan hätäteurastettaville naudoille ante mortem -tarkastuksen tekee kunnaneläinlääkäri alkuperätilalla ennen hätäteurastusta ja terveen naudan ante mortem -tarkastuksen tekee Eviran tarkastuseläinlääkäri teurastamolla. Hätäteurastuksen jälkeen eläin toimitetaan teurastamoon loppuun teurastettavaksi. Hankkeessa verrataan perinteisen ja videon välityksellä tehdyn tarkastuksen tuloksia toisiinsa.

 

Koekuvattavia nautoja tarvitaan siis yhteensä vähintään kaksikymmentä, jotta videotarkastuksen luotettavuus ja mahdollisuus muuttaa hätäteurastettavien nautojen ante mortem -tarkastusta koskevaa lainsäädäntöä pystytään arvioimaan. Kiinnostuneita tuottajia pyydetään ottamaan yhteyttä Eviraan (teurastus@evira.fi). Evira korvaa hankkeeseen osallistuvien hätäteurastettavien ja teurastamossa loppuun teurastettavien nautojen ante mortem -tarkastuksista aiheutuneet kulut eläinten omistajille. Lisäksi hankkeeseen osallistuvien hätäteurastettavien ja teurastamossa loppuun teurastettavien eläinten omistajille maksetaan 150 € + alv suuruinen palkkio.

 

Hanke jatkuu toukokuun 2017 loppuun.

 

Alla on kokeiluun liittyvää ohjeistusta sekä mallivideoita videokuvauksen avuksi. Videossa tulee näkyä kaikki mallivideossa sekä erillisessä ohjeessa mainitut asiat. 

Mallivideo: hätäteurastus

Katso video Youtubessa

Mallivideo: terve nauta

 Katso video Youtubessa

 

Tarvittaessa lisätietoja hankkeesta antaa Leena Oivanen (leena.oivanen@evira.fi).