Kasvisten alkuperän valvontahanke 2017

Valtakunnallisen kasvisten alkuperän valvontahankkeen tavoitteena oli tukea valvontayksiköitä kasvisten alkuperän valvonnassa ja kehittää valvontayksiköiden rajat ylittävää tiedonvaihtoa ja yhteistyötä sekä lisätä valvonnan vaikuttavuutta. Hankkeessa haluttiin yhtenäistää tulkintoja kouluttamalla ja tuottamalla yhtenäistä ohjeistusta valvojille. Hankkeen sisällön ja painotukset suunnitelleessa projektiryhmässä oli mukana edustajia kahdesta aluehallintovirastosta, kahdesta valvontayksiköstä sekä Tullista ja Evirasta.

Kasvisten alkuperän valvontahanke 2017 (pdf)