Ohjeita ja hyödyllisiä linkkejä

Yhteispohjoismaista valvontahanketta varten on tuotettu ohje "Pohjoismaissa tehty tarkastuslista elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista; Vaatimustenmukaisuusilmoitus ja todistusasiakirjat" (pdf), josta on hyötyä myös toimijoille.

Tälle sivulle on ladattu myös muuta toimijoita ja valvontaviranomaisia hyödyttävää aineistoa.

1. "Ruokapakkausten turvallisuuden lähtökohdat",  P.Kostamon esitys 20.11.2014

 20.11.2014, (pdf, 660 kt)

 

2. Komission elintarvikemuoveista antaman asetuksen (EU) No 10/2011 art. 15 ja 16 sekä liitteestä IV (Declaration of Compliance) antama ohje. Siinä selvennetään toimitusketjun eri toimijoiden roolit  ja vastuut sekä kuvataan, mitä tietoja DoC:n tulee missäkin ketjun vaiheessa sisältää.

Union Guidance on Regulation (EU) No 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food as regards information in the supply chain (komission ohje ns. DoC asiakirjan sisällöstä toimitusketjun eri vaiheissa), (pdf, 908 kt)

 

Suomenkielisen ohjeen pääteksti ilman laatikkotekstejä 

Elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista annettua asetusta (EU) N:o 10/2011 koskevat unionin ohjeet toimitusketjussa tiedottamisen osalta

 

Suomenkielisen ohjeen ’laatikkotekstit’  (teknisistä syistä ei voitu liittää päätekstiin)

3. Komission elintarvikemuoveista antaman asetuksen yleinen soveltamisohje.

Union Guidelines on Regulation (EU) No 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food (komission muoviasetuksen tulkinnoista antama ohje), (pdf, 575 kt)

 

Elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista annettua asetusta (EU) N:o 10/2011 koskevat unionin ohjeet

4. Irlannin kansallisen elintarvikeviraston (FSAI) on-line väline muovituotteen Declaration of Compliance -asiakirjan laatimiseksi. Työkalu on ilmainen ja se on tarkoitettu muovivalmistajien käyttöön.

Irlannin kansallisen elintarvikeviraston työkalu muovituotteiden Declaration of Compliance dokumentin laatimiseksi

5. FACET on kätevä väline, jolla voidaan arvioida vielä säätelemättömien materiaalien esim. paperin ja kartongin, metallien, värien, liimojen ja vahojen sisältämien ainesten ihmiselle ruoan kautta aiheuttamaa  altistumista ottaen elintarvike- ja pakkaustyypit huomioon - ja siten arvioida uuden suunniteltavan materiaalin turvallisuutta. FACET –työkalun käyttö on ilmaista ja se on saatavilla komission Joint Research Centerin (JRC) internet –sivuilta, joilla on

myös selkeää yleisesittelyä aiheesta.

 

FACET –sähköinen työkalu FCM:ssä käytettävien aineiden riskinarvioinnin tekemiseen (Huom! Uusi linkki)

 

FACET 2.0.6 Technical Documentation, (pdf, 1133 kt)

 

FCM FACET 2014 10 07 manual, (pdf, 6840 kt)

 

FACET 2.0.6 User Manual FCM food additive flavouring, (pdf, 5144 kt)

6. Useat eurooppalaiset FCM-toimialan keskusjärjestöt ovat laatineet omaa toimialaansa varten ohjeita, joissa elintarviketurvallisuuden vaatimukset on otettu huomioon: European Professional Organisations (FCM), luettelo n. 50 FCM-alan keskusjärjestöstä yhteystietoineen.

European Professional Organisations (FCM), luettelo n. 50 FCM-alan keskusjärjestöstä yhteystietoineen

7. EuPIA (European Printing Ikns Association) Printing inks for food packaging -pääsivu: paljon painoväri-informaatiota.

Printing inks for food packaging

8. Sveitsin kansallinen säädös elintarvikepakkauksissa käytettävistä väreistä, otteita säädöksestä  sekä EuPIAn ja Sveitsin kansallisen elintarvikeviranomaisen säädöksestä tekemiä tulkintoja.

Ordinance of the FDHA on Materials and Articles (817.023.21)Unofficial translation of Section 8b Packaging inks.

 

Swiss Ordinance on Materials and Articles in contact with Food

9. EuPIA: Tiedotelehtinen suoraan elintarvikekosketukseen tulevista painoväreistä.

EuPIA Information Leaflet on Printing Inks Varnishes Intended to Come into Direct Contact with Foodstuffs

10. Food Packaging Forum, Zurich: Säätiön etsii ja jakaa korkeatasoista päivitettyä tieteellistä tietoa kaikista elintarvikekontaktimateriaaleista ja terveydestä. Se kerää, lajittelee ja luokittelee ainekohtaista eri puolilta maailmaa saatavaa tietoa sekä laatii niistä luetteloja ja tiedostoja. Tieto on tarkoitettu FCM-alan toimijoille, lainsäädäntö- ja valvontaviranomaisille, akateemista tutkimusta sekä yleisiä interssiryhmiä varten. Säätiö julkaisee kuukausittaisia uutiskirjeitä, uutispäivityksiä, tieteellisiä raportteja sekä järjestää koulutusta. 

 

Food Packaging Forum, Zurich

 11. Tässä CAST-projektissa kehitettiin yleiset ja erityiset ohjeet elintarvikekontaktimateriaalien ja -tarvikkeiden toimitusketjuun hyvien tuotantotapojen asetuksen (EY) As. 2023/2006 mukaisesti. Ohjeet on laadittu sekä eri materiaaleja varten (alumiini, paperi ja kartonki, muovit, joustomuovit, pinnoitettu ja pinnoittamaton metalli ja metalliseokset, puu, korkki, lasi) että toimitusketjun eri vaiheita varten ajatellen. Dokumentti on laadittu Italian terveysviraston koordinoimana ja lukuisat teollisuuden alat ovat osallistuneet sen tekemiseen. Se sisältää myös runsaasti kysymyksiä ja vastauksia.

Italiassa laaditut ohjeet teollisuutta ja viranomaisia varten GMP-asetuksen soveltamiseksi.

12. Muoviasetuksen (EU) As. No  10/2011 mukaiset ohjeet vaatimustenmukaisuuden tutkimiseksi ja siihen liittyvät liitteet.

Technical guidelines for compliance testing, (pdf, 3017 kt)

Technical guidelines for compliance testing – Annexes, (pdf, 20836 kt)

FCM MT 20141111 consultation comment form, (docx, 24 kt)