Elintarvikeparanteet

Elintarvikeparanteilla tarkoitetaan elintarvikelisäaineita, elintarvikearomeja, elintarvike-entsyymejä ja valmistuksen apuaineita. Elintarvikealan toimijan tulee tunnistaa ja hallita elintarvikelainsäädännössä näille aineille ja niiden käytölle säädetyt vaatimukset. Määräystenmukaisuuden varmistamisen tulee olla osa toimijan omavalvontaa.

Evira on laatinut elintarvikeparanteisiin liittyvän valvonnan avuksi valvontaohjeen. Se on tarkoitettu sekä elintarvikevalvontaviranomaisten että elintarvikealan toimijoiden käyttöön.


EU-komissio on julkaissut kolme englanninkielistä ohjetta: 

Lisäaineasetuksen (EY) N:o 1333/2008 elintarvikeryhmien yksityiskohtaisemmat kuvaukset

 
Ohje värjäävien uutteiden luokittelusta väreiksi (lisäaine) tai värjääviksi elintarvikkeiksi


Ohje kemiallisten aineiden luokittelusta aromiasetuksen (EY) N:o 1334/2008 mukaisiksi aromiaineiksi tai lisäaineasetuksen (EY) N:o 1333/2008 mukaisiksi arominvahventeiksi

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME