Eviran tutkimukset

Evirassa tutkittu akryyliamidia vuodesta 2002 lähtien

Evira on tutkinut akryyliamidia vuodesta 2002 lähtien. Tutkimuksissa on mm. selvitetty suomalaisten elintarvikkeiden akryyliamidipitoisuuksia. Tuloksia on lähetetty EFSAan akryyliamidin riskinarvioinnin tausta-aineistoksi.

Pitoisuuksista on valmistunut kaksi julkaisua:

  • Eerola S, Hollebekkers K, Hallikainen A, Peltonen K (2007). Acrylamide levels in Finnish foodstuffs analysed with liquid chromatography tandem mass spectrometry. Mol Nutr Food Res 51:239-247.

  • Kronlöf E (2014). Ruispohjaisten elintarvikkeiden akryyliamidi. Pro gradu, Elintarvike ja ympäristötieteiden laitos, Helsingin yliopisto.

Tulosten perusteella on myös laskettu suomalaisten altistumista akryyliamidille. Saantilaskelmien yhteydessä on arvioitu keinoja, joiden avulla suomalaisten akryyliamidialtistusta voisi vähentää.

Lisätietoa tutkimukshankkeen tuloksista: Assessment of the intake of acrylamide.

Vuosien 2002-2017 aikana Evirassa on tutkittu noin 350 näytettä, joiden analyysitulokset on koottu taulukkoon 1. Muihin snack-tuotteisiin kuuluvat esimerkiksi maissilastut ja popcorn. Valmisruoka-kategoria sisältää sekä kasvis- että lihatuotteita.

Taulukko 1. Evirassa mitattuja akryyliamidipitoisuuksia eri elintarvikkeissa vuonna 2002-2017.