Vuodesta 2014 eteenpäin

Kuntien elintarvikevalvontaviranomaiset valvovat Eviran ohjeiden mukaan muuntogeenisten ainesten esiintyvyyttä ja ”gmo-vapaa”-markkinointiväittämän käyttöä OIVA-järjestelmän mukaisesti. Vuodesta 2014 eteenpäin ei ole enää katsottu riskiperusteiseksi toteuttaa erillistä Eviran markkinavalvontatutkimusta. Tullin suorittamat elintarvikkeiden gm-tutkimukset ovat riittäviä ja oikeasuhtaisia maamme kokoon, muuntogeenisten elintarvikkeiden määrän sekä niiden turvallisuusriskiin nähden. Tullin valvonnasta löytyy lisätietoa internetsivuilta http://tulli.fi/web/tullilaboratorio/etusivu.