Vuosina 1999-2013

Evira (ent. Elintarvikevirasto) on teettänyt valvontatutkimuksia muuntogeenisistä (gm) elintarvikkeista vuosina 1999-2013. Tutkimusten tarkoituksena oli selvittää muuntogeenisten ainesosien esiintymistä markkinoilla olevissa tavanomaisissa ja luomuelintarvikkeissa sekä niiden raaka-aineissa. Tavoitteena oli myös selvittää, miten hyvin muuntogeenisten ainesten valvonta on otettu huomioon elintarvikealan toimijoiden omavalvonnassa, ja onko se täyttänyt muuntogeenisiä elintarvikkeita koskevien asetusten vaatimukset. Lisäksi tarkoituksena oli myös selvittää, käytetäänkö tuotteissa vapaaehtoista ”GMO-vapaa”-markkinointiväittämää Eviran ohjeistuksen mukaan.

Määräystenvastaisia tuotteita on kohdennetusta näytteenotosta huolimatta löytynyt vain muutamia vuosittain ja tilanne on pysynyt vakaana vuodesta toiseen. Määräystenvastaisten erien osalta toimivaltaiset elintarvikevalvontaviranomaiset ovat suorittaneet lainsäädännön edellyttämät toimenpiteet.

Eviran tuloksia on esitetty alla olevassa taulukossa. Tullilaboratorion tutkimustulokset löytyvät tullin nettisivuilta http://tulli.fi/web/tullilaboratorio/etusivu.

Taulukko 1. Eviran teettämät gmo-tutkimukset vuosina 1999-2013.

Vuosi

Näytemäärä (asiakirja- valvonta)/kpl

GMO todettu/kpl

GMO pitoisuus yli merkintärajan tai hyväksymätön GMO/kpl

Tutkitut elintarvikkeet

1999

10 (32)

2

Ei kvantitoitu

Soijaa ja maissia sisältävät elintarvikkeet

2000

46

16

1

Soijaa ja maissia sisältävät elintarvikkeet

2001

61

12

1

Soijapohjaiset einekset, soijamaito- ja tofutuotteet ja soijaa ja maissia sisältävät luomuelintarvikkeet

2002

193 (85)

54

10

Soijaa ja maissia sisältävät elintarvikkeet (EU:n koordinoima valvontaohjelma) ja soijaa sisältävät luomuelintarvikkeet

2003

35 (8)

15

0

Maissia ja soijaa sisältävät elintarvikkeet, niiden raaka-aineet, luomusoijaraaka-aineet

2004

55

25

11

Maissia ja soijaa sisältävät elintarvikkeet (erityisruoka-valiovalmisteet, aamiais-valmisteet), luomuelintarvikkeet

2005

37

25

4

Soija- tai maissipohjaiset raaka-aineet, urheiluvalmisteet, luomuraaka-aineet

2006

20

7

0

Amerikkalainen pitkäjyväinen riisi ja kiinalaiset riisi-valmisteet

2007

29

11

0

Maissia ja soijaa sisältävät elintarvikkeet, riisi ja riisi-valmisteet, luomuelintarvikkeet, urheiluvalmisteet

2008

29

9

2

Kiinalaiset ja amerikkalaiset riisivalmisteet, urheiluvalmisteet, luomuelintarvikkeet, maissia ja soijaa sisältävät elintarvikkeet

2009

38 (33)

16

4

Soijaa ja maissia sisältävät elintarvikkeet, kiinalaiset riisivalmisteet, kanadalainen pellava ja luomuelintarvikkeet

(valtakunnallinen EVO hanke)

2010

29  12   

Soijaa, maissia, riisiä ja pellavaa sisältävät elintarvikkeet ja luomuelintarvikkeet

 2011 32 13   

Soijaa, maissia, kiinalaista riisiä ja pellavaa sisältävät elintarvikkeet sekä luomuelintarvikkeet

2012  29 (4)  12   

Soijaa, maissia, kiinalaista riisiä ja pellavaa sisältävät elintarvikkeet sekä luomuelintarvikkeet

2013  10   3  

Soijaa, maissia ja kiinalaista riisiä sisältävät elintarvikkeet sekä luomuelintarvikkeet