Uuselintarvikkeet

Elintarvikealan tutkimus ja tuotekehitys on vilkasta, joten elintarvikevalikoima uudistuu jatkuvasti, ja paljon uusia tuotteita tulee markkinoille. EU:n ulkopuolisista maista tuodaan EU:n markkinoille yhä enemmän eksoottisia elintarvikekasveja ja -eläimiä, joilla ei ole ollut aiempaa kaupallista elintarvikekäyttöhistoriaa EU:ssa. Myös luonnonvaraisia kasveja on ruvettu enenevissä määrin hyödyntämään uudella tavalla. Uuselintarvikkeet ovat siis nimensä mukaisesti elintarvikekäyttöön tulevia uutuuksia.

Elintarvikkeiden turvallisuus on pääasiassa perustunut pitkään käyttöhistoriaan, eikä tavanomaisilta elintarvikkeilta ole edellytetty turvallisuusselvityksiä ennen niiden käyttöönottoa. Viime vuosikymmeninä tilanne on tässä suhteessa muuttunut. Tutkijoiden, lainsäätäjien ja kuluttajien keskuudessa nousi huoli mm. uusien elintarvikeainesosien tai eksoottisten elintarvikkeiden mahdollisista riskeistä. Tämä johti tarpeeseen luoda erityiset hyväksymismenettelyt uusille elintarvikkeille.

Toukokuussa vuonna 1997 astui voimaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 258/97, jonka mukaan sellaisten elintarvikkeiden, joista ei ole aiempaa käyttökokemusta EU:n alueella, käyttöturvallisuus tulee varmistaa ennen niiden hyväksymistä. Tämä uuselintarvikeasetus määrittelee sanan ”uuselintarvike” (engl. novel food) seuraavasti: Uuselintarvikkeilla tarkoitetaan tuotteita, joiden käyttö ihmisravinnoksi on ollut EU:n alueella hyvin vähäistä ennen toukokuuta 1997 ja jotka kuuluvat seuraaviin ryhmiin:

  • elintarvikkeet ja elintarvikkeiden ainesosat, joilla on uusi tai tarkoituksellisesti muunnettu perusmolekyylirakenne;
  • mikro-organismeista, sienistä tai levistä koostuvat tai niistä peräisin olevat elintarvikkeet tai elintarvikkeiden ainesosat;
  • elintarvikkeet tai elintarvikkeiden ainesosat, jotka koostuvat tai ovat peräisin kasveista ja elintarvikkeiden ainesosat, jotka ovat peräisin eläimistä, lukuun ottamatta elintarvikkeita ja ainesosia, jotka on saatu perinteisillä lisäämismenetelmillä ja joiden edeltäjät ovat olleet turvallisia käyttää elintarvikkeina;
  • elintarvikkeet ja elintarvikkeiden ainesosat, joihin on sovellettu muuta kuin yleisesti käytettyä tuotantomenetelmää, kun tämä menetelmä aiheuttaa elintarvikkeiden tai elintarvikkeiden ainesosien koostumuksessa tai rakenteessa merkittäviä muutoksia niiden ravintoarvoon, aineenvaihduntaan tai ei-toivottujen aineiden pitoisuuksiin.

Myös muun muassa nanoteknologian avulla valmistetut elintarvikkeet, luonnonvaraiset kasvit ja hyönteiset kuuluvat uuselintarvikeasetuksen piiriin. Nanoteknologiastaluonnonvaraisista kasveista ja hyönteisistä löytyy lisätietoa Eviran internetsivuilta.

Vain hyväksyttyjä uuselintarvikkeita voi tuoda markkinoille

Ennen pääsyään kuluttajien ruokapöytään uuselintarvikkeiden turvallisuus arvioidaan. Markkinointilupa syntyy kaikkien EU-maiden yhteisellä päätöksellä. Lupa myönnetään hakemuksesta, jonka tulee sisältää selvitys tuotteen turvallisuudesta yhteisössä hyväksytyin edellytyksin. Uuselintarvikelupa on toimijakohtainen. Sen jälkeen, kun tietty uuselintarvike on saanut markkinointiluvan, voidaan ns. olennaisesti vastaavat tuotteet tuoda markkinoille helpotetulla uuselintarvikeilmoitusmenettelyllä.

Komissio ylläpitää listoja uuselintarvikehakemuksista , -päätöksistä  ja  -ilmoituksista.

Hyväksyttyjä uuselintarvikkeita ovat esimerkiksi tietyt kasvisteroleita sisältävät elintarvikkeet, Morinda citrifolia –hedelmämehu (= nonimehu), runsaasti omegarasvahappoja sisältävät krilliäyriäis- ja leväöljyt, chia-kasvin (Salvia hispanica) siemenet sekä suurpainepastöroinnin avulla valmistetut hedelmätuotteet. Näiden elintarvikkeiden turvallisuus on arvioitu ja eri toimijat ovat saaneet näille elintarvikkeille uuselintarvikeluvan.

Komission kielteisen päätöksen ovat saaneet muun muassa stevia-kasvi (Stevia rebaudiana) ja nangai-pähkinät (Canarium indicum) . Näiden tuotteiden saattaminen markkinoille elintarvikkeena on kiellettyä. Myös muun muassa Cnidium monnieri ja silkkivyökääpä (Coriolus versicolor) katsotaan uuselintarvikkeiksi, joille ei ainakaan toistaiseksi ole myönnetty lupaa, joten niitä ei saa markkinoida EU:n alueella.

Evira pitää hyväksymättömän uuselintarvikkeen saattamista markkinoille vakavana virheenä. Tämä johtaa aina selvityspyyntöön ja yleensä tuotteen vetämiseen pois markkinoilta.

Koulutusaineistoa

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA