EFSAlle jätetyt uuselintarvikehakemukset

Komissio on lähettänyt EFSAlle pyynnöt seuraavista uuselintarvikehakemuksista, joiden yhteenvedot löytyvät komission sivuilta.