EFSAlle jätetyt uuselintarvikehakemukset

Komission sivuilta voi seurata hakemustilannetta. Komissio tarkastaa hakemusten oikeellisuuden ja lähettää ne sen jälkeen EFSA:n arvioitavaksi. Uuselintarvikehakemusten yhteenvedot löytyvät komission sivuilta.