Hyönteiset elintarvikkeina

Hyönteisten turvallisuus elintarvikkeena pitää varmistaa

Hyönteisissä on potentiaalia uudeksi elintarvikkeiden raaka-aineeksi, mutta eri hyönteislajien turvallisuus elintarvikkeena pitää ensin varmistaa. Hyönteisten tulee ennen markkinoille pääsyään käydä läpi turvallisuusarviointi ja saada myynnille ja markkinoinnille Euroopan komission lupa. Tällä pyritään varmistamaan se, että hyönteiset ovat kuluttajille turvallista syötävää. Yhdenkään hyönteisen turvallisuutta ei toistaiseksi ole arvioitu uuselintarvikeasetuksen vaatimusten mukaisesti.

Hyönteisten elintarvikekäytön turvallisuus puhuttaa EU:ssa tällä hetkellä paljon. Esiin ovat nousseet muun muassa hyönteisten tuotannon hygieeninen laatu, allergiapotentiaali, liiallisen kitiinin saannin haitat ja hyönteisten sisältämät luontaiset haitalliset tai myrkylliset aineet. Euroopan komissio on pyytänyt Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselta EFSAlta apua sen arvioimiseksi, mitä hyönteisistä ja niiden turvallisuudesta tiedetään elintarvikkeina ja rehuina. EFSAn raportti valmistui lokakuussa 2015 (linkki).

Hyönteisten käyttö elintarvikkeena on toistaiseksi kielletty

Tällä hetkellä kokonaisia tai prosessoituja hyönteisiä ei saa tuoda maahan, myydä, markkinoida tai kasvattaa elintarvikkeeksi, ennen kuin kunkin lajin käyttöhistoria EU:ssa on voitu osoittaa tai sille on myönnetty uuselintarvikelupa. Suomi noudattaa asiassa komission suosittelemaa tulkintalinjaa yhdessä useimpien EU-maiden kanssa.

Lainsäädäntö ei puutu siihen, mitä yksittäinen ihminen syö tai juo, sen jokainen tekee omalla vastuullaan.  

Suurin osa EU-maista on toistaiseksi kieltänyt hyönteisten käytön elintarvikkeina. Koska nykylainsäädäntö on tulkinnanvarainen ja sitä tarkennetaan parhaillaan, ollaan joissain maissa odottavalla kannalla eikä hyönteisten myyntiin toistaiseksi ole puututtu. Tästä huolimatta näissäkin maissa hyönteisistä eristettyjen tai uutettujen ainesosien (esim. proteiini-isolaatit) tai hyönteisten, joista jotkut osat on poistettu (esim. jalat, siivet, pää, suolet), elintarvikekäyttö on kiellettyjä.

Tilanne EU:ssa, ja näin myös Suomessa, voi muuttua, mikäli jonkin hyönteislajin todetaan olleen elintarvikekäytössä EU:n alueella ennen vuotta 1997. Tällöin ne eivät ole uuselintarvikkeita ja voivat tulla eurooppalaisten ruokapöytään piankin.

Elintarvikelainsäädäntö koskee myös hyönteisiä

Jos hyönteisiä esimerkiksi myydään, markkinoidaan, luovutetaan tai tarjotaan elintarvikkeina, niitä koskee sama elintarvikelainsäädäntö kuin mitä tahansa muitakin elintarvikkeita. Muun muassa EU:n yleisen elintarvikeasetuksen ja hygienialainsäädännön lisäksi ne kuuluvat myös uuselintarvikelainsäädännön piiriin.

Hyönteisten katsotaan olevan uuselintarvikkeita, koska toistaiseksi yksikään jäsenvaltio ei ole voinut vahvistaa minkään hyönteisen tai hyönteisestä valmistetun elintarvikkeen elintarvikekäyttöhistoriaa EU:n alueella ennen vuotta 1997. Uuselintarvikeasetus on sellaisenaan voimassa koko EU:n alueella.

Uusi uuselintarvikeasetus saattaa helpottaa hyväksymismenettelyä

Asetuksessa sanamuotoja on tarkennettu niin, että asetus selkeästi kattaa myös kokonaiset hyönteiset. Asetukseen on kirjattu myös helpotettu ilmoitusmenettely kolmansissa maissa perinteisesti käytetyille elintarvikkeille. Vaikka merkittävää elintarvikekäyttöhistoriaa hyönteisille ei toistaiseksi ole voitu osoittaa EU:n alueella, on monessa EU:n ulkopuolisessa maassa pitkät perinteet hyönteisten syönnille. Jotkut hyönteiset voivat hyvinkin kuulua tulevaisuudessa tämän uuden erilliskategorian ja helpotetun hyväksyttämismenettelyn piiriin.

Uusi asetus löytyy täältä (linkki)

Hyönteisten elintarvikekäyttömahdollisuuksia selvitellään

Euroopan komissio tekee aktiivisesti työtä hyönteiskysymysten ratkaisemiseksi ja arvioi muun muassa hyönteisten elintarvikekäyttöhistoriaa EU:ssa. Myös EU:n jäsenvaltioiden viranomaiset käyvät jatkuvaa keskustelua keskenään ja komission kanssa, jotta tilanne selkeytyisi ja toimintatapa kaikissa jäsenvaltioissa saataisiin yhtenäiseksi. 

Suomi ei tässä vaiheessa tee omia tulkintoja hyönteisten käytöstä vaan noudattaa asiassa yhteisiä EU:ssa sovittuja linjauksia.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME 


LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA