Merkittävän käyttöhistorian osoittaminen

Vastuu merkittävän elintarvikekäyttöhistorian todistamisesta on toimijalla. Evira arvioi toimijan toimittaman aineiston yhdessä muiden jäsenmaiden uuselintarvikeasiantuntijoiden kanssa EU:ssa yhdessä laaditun ohjeistuksen avulla. Esimerkiksi merkittävää käyttöhistoriaa arvioitaessa sota-ajan käyttöä ei huomioida, koska ”pula-aikana” ravinnoksi saattoivat kelvata myös elintarvikkeeksi nykykäsityksen mukaan kelpaamattomat kasvit, joiden turvallisuudesta ihmiselle ei voida olla varmoja. Myöskään ravintolisä- tai muuta pienimittakaavaista käyttöä ei katsota merkittäväksi käytöksi sen rajoitetun käyttömäärän vuoksi. Sen sijaan mikäli jollain aineella tai kasvilla on todistetusti ollut käyttöhistoriaa ravintolisänä ennen vuotta 1997, on sen käyttö ravintolisissä edelleen sallittua. Ko. aineen tai kasvin käytön laajentaminen muihin elintarvikeryhmiin vaatii kuitenkin uuselintarvikeluvan.

 

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA