Elintarvikesovellutukset

Kaikki elintarvikkeet sisältävät nanokokoisia biomolekyylejä jo itsessään. Nanoteknologiaan ja elintarvikkeisiin liittyvässä keskustelussa tulee huomioida ensisijaisesti teknisesti valmistetut nanopartikkelit ja −materiaalit. Kiinnostus nanoteknologian soveltamiseen elintarvikkeissa ja elintarvikepakkauksissa lisääntyy nopeasti ja nanoluokkaa olevien partikkelien ja −materiaalien hyödyntäminen elintarvikkeissa ja elintarvikepakkauksissa luo suuria odotuksia elintarvikekehitykselle. Samaan aikaan eri tahot pohtivat teknologian mahdollisia riskejä ihmisille, eläimille ja ympäristölle.

Nanoteknologiaa hyödynnetään toistaiseksi vielä hyvin vähän elintarvikkeissa ja elintarvikepakkauksissa. Nanoteknologian avulla on mahdollista muun muassa pidentää elintarvikkeiden elinikää, parantaa tuotteiden laatua ja informoida kuluttajaa tuotteen laadusta. Nanoteknologia tarjoaa uusia sovellutusmahdollisuuksia esimerkiksi elintarvikepakkauksissa (aktiiviset elintarvikepakkaukset, älypakkaukset, antimikrobiset pakkausmateriaalit, nanokomposiittikalvot ja –laminaatit). Potentiaalisia sovellusalueita ovat myös nanokokoiset lisäaineet, nanokapselointitekniikat, nanoemulsiot ja –dispersiot sekä nanosuodatus elintarviketeollisuudessa.

Nanokomponentteja sisältäviä elintarvikkeita on jo markkinoilla muun muassa USA:ssa ja Kiinassa. Vuonna 2009 valmistuneen EFSAn lausunnon mukaan ei ole näyttöä siitä, että nanoteknologialla valmistettuja tuotteita olisi markkinoilla Euroopan unionin alueella, vaikka nanoteknologian käyttö lisääntyykin yleisesti elintarvike- ja rehualalla.