Lainsäädäntö ja nanomateriaalit

Euroopan unionissa keskustellaan paljon nanoteknologiasta ja nanomateriaaleista sekä näihin liittyvistä riskeistä. Nanomateriaaleja sisältäville elintarvikkeille ei ole EU:ssa eikä Suomessa erillistä lainsäädäntöä. Nanomateriaaleista säädetään yleisesti elintarvikelainsäädännön avulla. Uuselintarvikkeita sekä elintarvikeparanteita koskevat säädökset ottavat huomioon nanoteknologian ja nanopartikkelien käytön elintarvikkeissa. Nanomateriaalien käyttö on luvanvaraista ja niiden turvallisuus tulee varmistaa lainsäädännössä edellyttämällä tavalla. Elintarviketietoasetuksen edellytysten mukaisesti nanomateriaaleista on annettava tieto elintarvikkeiden pakkauksissa.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME