Nanopartikkelit

Nanoteknologia hyödyntää nanokokoisia, halkaisijaltaan 1-100 nanometriä olevia hiukkasia eli ns. nanopartikkeleita. Yksi nanometri (nm) on millimetrin miljoonasosa (1 nm = 10 -9 m). Nanopartikkelien erityiset ominaisuudet perustuvat niiden suureen pinta-ala/ massasuhteeseen ja erityisiin fysikaaliskemiallisiin ominaisuuksiin. Nanomittakaavassa materiaalin kemialliset, fysikaaliset ja biologiset ominaisuudet ovat joko huomattavasti parempia tai täysin erilaisia verrattuna tavanomaisiin materiaaleihin. Nanopartikkelit ja −materiaalit voidaan jakaa niiden fysikaaliskemiallisten ominaisuuksien mukaan hiileen perustuviin nanopartikkeleihin, dendrimeereihin, metallinanopartikkeleihin ja nanokokoisiin mineraaleihin, nanokomposiittimateriaaleihin sekä biomolekyyleihin ja muihin biomateriaaleihin.