Uuselintarvikeluvan hakeminen

Uuselintarvike voi päästä markkinoille kahden eri menettelyn kautta. Hakemusmenettelyä käytetään, kun uuselintarvike tulee ensimmäistä kertaa EU:n elintarvikemarkkinoille. Tällöin markkinointilupa myönnetään toimijan hakemuksesta, jonka tulee sisältää selvitys tuotteen turvallisuudesta yhteisössä hyväksytyin edellytyksin. Helpotettua ilmoitusmenettelyä voi käyttää, mikäli tuote olennaisesti vastaa jo markkinoille hyväksyttyjä elintarvikkeita.