UuselintarvikEHAKEMUKSET ja ilmoitukset

Uuselintarvike voi päästä markkinoille kahden eri menettelyn kautta. Hakemusmenettelyä käytetään, kun uuselintarvike tulee ensimmäistä kertaa EU:n elintarvikemarkkinoille.

Tällöin markkinointilupa myönnetään toimijan hakemuksesta, jonka tulee sisältää selvitys tuotteen turvallisuudesta komission täytäntöönpanoasetuksen mukaan.

Uuselintarvikelupa myönnetään hakemuksesta, jonka tulee sisältää selvitys tuotteen turvallisuudesta yhteisössä hyväksytyin edellytyksin. EU komission uuselintarvikesivuilta  löytyy hakulomake.

Uuselintarvikehakemuksen käsittely

1. Hakemuksen vastaanotto ja turvallisuusarviointipyyntö

  • Uuselintarvikehakemus lähetetään EU-komissiolle sähköisen järjestelmän kautta. EU-komissio pyytää Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSA:n lausuntoa viimeistään kuukauden kuluttua hakemuksen asianmukaisuuden todentamisesta.

2. Turvallisuusarviointi ja lausunto

  • EFSA antaa lausunnon yhdeksän kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona komissio on vastaanottanut asianmukaisen hakemuksen.

3. Päätös hyväksynnästä tai hylkäämisestä

  • EU-komission tekee päätöksen seitsemän kuukauden kuluessa EFSA:n antamasta lausunnosta.

EFSA on laatinut oppaan niistä tiedoista mitä uuselintarvikkeesta tarvitaan ja näitä tietoja ovat muun muassa:

  • uuselintarvikkeen tunnistaminen
  • tuotantoprosessi
  • koostumustiedot;uuselintarvikkeen käyttöhistoria
  • ehdotetut käyttötarkoitukset ja käyttötasot
  • imeytyminen, elimistöön jakautuminen, aineenvaihdunta ja eritys
  • ravitsemustieto;myrkyllisyyteen liittyvät tiedot
  • allergeenisuus

Opas: Guidance on the preparation and presentation of an application for authorisation of a novel food in the context of Regulation (EU) 2015/2283

Helpotettua ilmoitusmenettelyä voi käyttää, mikäli tuote on ollut perinteisesti ja turvallisesti käytössä EU:n ulkopuolisessa maassa vähintään 25 vuoden ajan merkittävän väestönosan keskuudessa.

Komission täytäntöönpanoasetus

Webseminaari: Tieteelliset näkökohdat, jotka on otettava huomioon uuselintarvikehakemuksen valmistelussa