Uuselintarvikehakemukset

Ennen pääsyään kuluttajien ruokapöytään uuselintarvikkeiden turvallisuus arvioidaan. Toimijakohtainen markkinointilupa (komission päätös) myönnetään hakemuksesta, jonka tulee sisältää selvitys tuotteen turvallisuudesta yhteisössä hyväksytyin edellytyksin.

Listaa uuselintarvikehakemuksista  ja -päätöksistä  ylläpitää komissio.

Hakemuksen sisältö ja arvioinnin kulku

Uuselintarvikehakemuksen laatimisesta komissio on antanut erillisen suosituksen 97/618/EY. Turvallisuusarvioinnissa keskitytään syötävien tuotteiden turvallisuuteen ihmiselle. Uuden elintarvikkeen ensimmäisestä turvallisuusarvioinnista vastaa yksi jäsenmaa. Jäsenmaan valmistamaa ensiarviota kommentoivat muiden maiden asiantuntijat. Vastuuvaltio laatii ensiarvioraportin 90 päivän aikana, ja muilla jäsenmailla on aikaa kommentointiin 60 päivää. Mikäli hakemuksesta esitetään perusteltuja vastalauseita markkinoille saattamisesta, siirtyy asian käsittely komissiolle. Komissio konsultoi tässä tapauksessa Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista EFSAa. Mikäli vastalauseita ensiarvioon ei tule, vastuujäsenmaa tekee päätöksen markkinoinnin sallimisesta tai kieltämisestä.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Suomen yhteysviranomainen

Uuselintarvikehakemus jätetään siihen EU-maahan, jossa tuotetta halutaan ensimmäisenä markkinoida. Suomessa toimivaltainen viranomainen, jolle hakemukset jätetään, on Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Ensiarvion hakemuksesta tekee Suomessa maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa toimiva uuselintarvikelautakunta. Lautakunnan jäsenistö koostuu muun muassa elintarviketieteiden, ravitsemuksen, toksikologian, molekyylibiologian, lääketieteen ja mikrobiologian asiantuntijoista.

Hakemus kannattaa laatia huolella ja ennen hakemuksen jättämistä on hyvä olla yhteydessä virastoon. Mikäli hakemus on puutteellinen tai asiapapereihin tarvitaan täydennystä, hakemusta ei voida käsitellä.

Maksut

Uuselintarvikehakemuksen käsittely on maksullista. Evira veloittaa MMM:n asetuksen Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista (1161/2014)  mukaan 2.550 € uuselintarvikeasetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisen uuselintarvikehakemuksen käsittelystä. Jos hakemus peruutetaan tai muuten raukeaa ennen kuin asia on käsitelty, Evira voi periä käsittelymaksua puolet siitä maksusta, joka muutoin olisi peritty. Lisäksi uuselintarvikelautakunta veloittaa MMM:n asetuksen  MMM:n maksullisista suoritteista (868/2012) mukaan 2.700 – 25.000 € uuselintarvikehakemuksen käsittelystä työmäärästä riippuen (tilanne 6/2015).