Reports 2001-2006

Risk assessment of importing bovine viral diarrhea (BVD) into Finland
through bovine semen originating from North America

Evira Research Reports 2/2006  (in Finnish)

Spread of foot-and-mouth disease in Finland
EELA Publication 5/2006  (pdf) Description in English

Salmonella suomalaisessa kanamunatuotannossa - kvantitatiivinen riskinarviointi  
EELA Publication 4/2006  (pdf) 

The norovirus risk profile in the food industry
EELA Publication 1/2006  (pdf) Description in English

Quantitative risk assessment - Epidemic outbreak of classical swine fever in Finland
EELA Publication 6/2005  (pdf) Description in English

The BSE-risk associated with the import of live cattle and meat and bone meal into Finland – a Qualitative Risk Assessment
EELA Publication 8/2004  (pdf) Description in English

Jäämiä sisältävän raakamaidon rehukäyttö
EELA Publication 7/2004  Description in Finnish (pdf)

Salmonella  in Pork Production in Finland - a Quantitative Risk Assessment 
EELA Publication 3/2004  (pdf)

Paratuberkuloosiriski suomalaisessa emolehmätuotannossa ja eri toimenpiteiden vaikutus siihen - kuvaileva riskinarvionti
EELA Publication 2/2004 

Risk profile of campylobacters
EELA Publication 5/2003  (pdf) Description in English

Salmonella suomalaisessa broilertuotannossa - kvantitatiivinen riskinarviointi 
EELA Publication 4/2003  (pdf) 

Broilereiden salmonellavalvontaohjelman taloudelliset vaikutukset Suomessa
EELA Publication 2/2003  Description in Finnish (pdf)  
  
A qualitative risk assessment on the spread of classical swine fever
into and within Finland
EELA Publication 6/2002  (pdf)  
   
RIsk assessment on Echinococcus granulosus in Finland
EELA Publication 4/2002  (pdf)  Description in English

Riskinarviointi Echinococcus multiloculariksen leviämisestä Suomeen ja Suomessa
EELA Publication 2001  (pdf) in Finnish 
In cooperation with  EELA, METLA, RKTL, HY/Haartman Institute 

Asiantuntijatiedon kvantifiointi riskinarvioinnissa

EELA publication 2001  (pdf) in Finnish
In cooperation with EELA, HY/Rolf Nevanlinna Institute