Elena Podkavoura

Equipment Maintenance Technician

Department Tutkimus- ja laboratorio-osasto
Unit Kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö
Section Epäorgaaniset kontaminantit jaosto
Activity Complex
Mobile Phone 040 489 3421
Visiting Address Mustialankatu 3
Postal Code 00790
City HELSINKI
Postal Address Mustialankatu 3, 00790 HELSINKI