Päivi Paju

Office Secretary

Department Valvontaosasto
Unit Siementarkastusyksikkö
Section Viljelystarkastus- ja näytteenottojaosto
Activity Complex
Mobile Phone 040 489 3307
Visiting Address Tampereentie 51
Postal Code 32200
City LOIMAA
Postal Address PL 111, 32201 LOIMAA