Leena Sahlström

Job Title Senior Researcher
Activity Complex
Department Tutkimus- ja laboratorio-osasto
Unit Riskinarvioinnin tutkimusyksikkö
Section Eläintautien ja kasvinterveyden jaosto
Mobile Phone 050 464 8051
Visiting Address Mustialankatu 3
Postal Code 00790
City HELSINKI
Postal Address Mustialankatu 3, 00790 HELSINKI