Sari Väre

Job Title Laboratory Technician
Activity Complex
Department Tutkimus- ja laboratorio-osasto
Unit Kasvianalytiikan yksikkö
Section Ekotoksikologia- ja puujaosto
Mobile Phone 040 519 8817
Visiting Address Terminaalinkatu 5
Postal Code 53420
City LAPPEENRANTA
Postal Address Terminaalinkatu 5, 53420 LAPPEENRANTA