Intake of vitamin A from liver foods among Finnish 1-, 3- and 6-year old children - quantative risk assessment

Tekijät: Kirsi-Helena Liukkonen, Tapani Lyytikäinen, Tero Hirvonen, Christina Bäckman, Carina Kronberg-Kippilä, Suvi Virtanen

Julkaisuaika: 12/2008

ISSN: 1796-4660, 1797-2981

ISBN: 978-952-225-022-3, 978-952-225-023-0 (pdf)

Lisätietoja:

Evira Research Reports 7/2008

Download pdf